Уряд визначив заходи з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках

Кабінет Міністрів України затвердив план дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках  (розпорядження від 26 листопада 2014 р. № 1176).
 
План дій передбачає реалізацію заходів за п’ятьма напрямами:
  • сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики;
  • забезпечення доступу до публічної інформації;
  • запобігання і протидія корупції;
  • підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг;
  • впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії.
 
Проект документа був розроблений робочою групою, утвореною Секретаріатом Кабінету Міністрів із залученням представників провідних інститутів громадянського суспільства (50 % складу робочої групи).
 
Проект плану пройшов громадське обговорення в Інтернеті та під час публічних заходів у мм. Дніпропетровську, Києві, Львові, Херсоні.
 
Найбільшу підтримку громадських експертів отримали заходи:
  • впровадження пілотних ініціатив, пов’язаних з наданням інформації про бюджет у відкритій та доступній формі («Відкритий бюджет») – підтримали понад 95% учасників обговорення;
  • розроблення проекту закону щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення та створення єдиного веб-порталу декларацій про доходи, майно і витрати державних службовців – підтримали 92% учасників обговорення;
  • розроблення порядку оприлюднення відкритих урядових даних в Інтернеті та пропозицій щодо внесення змін до постанов Уряду щодо удосконалення процедури проведення консультацій з громадськістю, створення та діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади – підтримали 90 % учасників обговорення.  
 
Заходи, визначені планом дій, реалізовуватимуться у партнерстві органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства та міжнародними організаціями.
 
Крім того, відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів обласним, Київській міській держадміністраціям доручено затвердити плани дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в областях, м. Києві, залучивши до їх підготовки представників інститутів громадянського суспільства.
 
 
Довідково
 
 
20 вересня 2011 р. в ході сесії Генеральної Асамблеї ООН 8 країн-засновниць (Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, Південно-Африканська Республіка) підписали декларацію Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі – Ініціатива).
 
Реалізація Ініціативи спрямована на підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності державних органів, підтримку залучення інститутів громадянського суспільства до формування державної політики, впровадження високих стандартів професійної чесності в державному управлінні.
 
Наразі участь у реалізації Ініціативи беруть 65 країн світу.
 
Україна приєдналась до Ініціативи у 2011 році. Перший план дій з її впровадження був реалізований у 2012 – 2013 роках.
 
В Україні діє офіційний веб-сайт Ініціативи – http://www.ogp.gov.ua. Також офіційна інформація про реалізацію Ініціативи оприлюднюється на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» (civic.kmu.gov.ua).