Про ініціативу

Про ініціативу «Партнерство Відкритий уряд»

Партнерство «Відкритий Уряд» є багатосторонньою ініціативою, що є платформою для національних реформаторів, мета яких – зробити свої уряди спроможними більш активно реагувати на потреби громадян.

20 вересня 2011 р. у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН 8 країн-засновниць (Бразилія, Сполучені Штати Америки, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, Південно-Африканська Республіка, Сполучене Королівство) започаткували міжнародну Ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі - Ініціатива), підписавши Декларацію Партнерства.

Станом на 1 жовтня 2015 р. намір приєднатися до Ініціативи підтвердили 66 країн, які взяли на себе зобов’язання щодо:

-   підвищення доступу до публічної інформації про діяльність органів державної влади;

-   підтримки залучення громадянського суспільства до формування державної політики;

-   впровадження високих стандартів професійної чесності в державному управлінні;

-   використання нових технологій задля відкритості та підзвітності.

Щоб стати членом Відкритого уряду, країни-учасниці повинні схвалити Декларацію «Партнерства «Відкритий Уряд» на найвищому рівні, представити план дій, що розроблений за допомогою консультацій з громадськістю, і зобов’язатися об’єктивно звітувати про їх виконання. На даний час, 66 країн використали платформу Відкритого уряду для створення більш ніж 2000 зобов’язань у своїх національних планах дій.

У рамках Ініціативи країни-учасниці розробляють спільно з інститутами громадянського суспільства та надають Керівному комітету Ініціативи План дій; координують діяльність та впроваджують взяті на себе зобов’язання згідно з Планом дій; забезпечують відкритість процесу впровадження Ініціативи та консультацій з громадськістю; опубліковують звіт-самооцінку про результати роботи через 12 місяців впровадження Плану дій; проходять незалежне оцінювання результатів діяльності.

Керівний комітет Ініціативи базується у Сполучених Штатах Америки. До складу Керівного комітету входять представники урядів країн, що є учасниками Ініціативи, та представники організацій громадянського суспільства. Склад Керівного комітету формується шляхом проведення виборів за принципом регіонального представництва (по 4 представника від урядів кожного з 4 регіонів - Африка, Азія, Америка та Європа).

Право брати участь у виборах до Керівного комітету мають країни, що:

1) мають помітний прогрес у галузях, що були обрані для розвитку в рамках Ініціативи;

2) опублікували всі необхідні документи (плани дій, звіти про самооцінку тощо) не пізніше ніж через місяць від визначеної дати;

3) дотримувалися Декларації Партнерства;

4) забезпечують фінансову підтримку Ініціативи (за винятком випадків фінансової кризи);

5) регулярно беруть активну участь у засіданнях Керівного комітету та зустрічах підкомітетів.

Президент України у вересні 2011 р. взяв участь в інавгураційній церемонії Ініціативи у м. Нью-Йорку та підтвердив готовність України приєднатися до зазначеної Ініціативи.

План дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” (розпорядження від 5 квітня 2012 р. № 220) на 80% складався з заходів, запропонованих громадськими експертами. План був обговорений під час Національного круглого столу та затверджений Урядом у 2012 році. На міжнародній конференції Партнерства український план дій був визнаний як один з найкращих.

З метою координації роботи органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» Кабінет Міністрів утворив Координаційну раду з питань реалізації в Україні міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»(постанова від 13 червня 2012 р. № 671).

План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 листопада 2014 р. № 1176. Проект плану дій розроблявся робочої групою, створеною в Секретаріаті Кабінету Міністрів. До складу робочої групи увійшли представники органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. Проект плану пройшов громадське обговорення в Інтернеті та під час публічних заходів у містах Дніпропетровську, Києві, Львові та Херсоні.

Основними напрямами реалізації Ініціативи в Україні у 2014 – 2015 роках є:

- сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики;

- забезпечення доступу до публічної інформації;

- запобігання і протидія корупції;

- підвищення якості надання адміністративних ат соціальних послуг;

- впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії.

30 вересня 2015 р. представлено проміжний звіт про реалізацію плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 - 2015 роках.