Декларація

Неофіційний переклад

Декларація відкритого уряду

Вересень 2011

Як члени Партнерства заради відкритості урядів, що дотримуються принципів Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН проти корупції та інших відповідних міжнародних документів, що стосуються прав людини та ефективного управління:

Ми визнаємо, що люди в усьому світі прагнуть більшої відкритості урядування. Вони закликають до більшого залучення громадянського суспільства в державну діяльність, і шукає, яким чином зробити їх уряди більш прозорими, гнучкими, підзвітними та ефективними.

Ми визнаємо, що країни перебувають на різних етапах у здійсненні кроків щодо сприяння відкритості в урядуванні, і що всі ми у своїх підходах дотримуємось наших національних пріоритетів, враховуємо ситуацію, в якій ми знаходимось, і прагнення наших громадян.

Ми приймаємо на себе відповідальність за те, щоб скористатись цією можливістю і посилити наші зобов’язання сприяти прозорості, боротьбі з корупцією, розширити права і можливості громадян, а також використовувати можливості нових технологій, щоб зробити уряд більш ефективним і підзвітним.

Ми погоджуємось з цінністю, яку становить відкритість у нашій взаємодії з громадянами щодо вдосконалення послуг, управління державними ресурсами, стимулювання інновацій і створення більш безпечних громад. Ми дотримуємося принципів прозорості та відкритості державного управління з метою досягнення більшого процвітання, добробуту та людської гідності в наших країнах та у все більш взаємозалежному світі.

Разом ми заявляємо про наші зобов’язання щодо:

Підвищення доступності інформації про діяльність державних органів. Уряди збирають і зберігають інформацію від імені народу, і громадяни мають право робити запити на інформацію про діяльність державних органів. Ми зобов’язуємося сприяти розширенню доступу до інформації та розкриттю інформації про діяльність державних органів на всіх рівнях влади. Ми зобов’язуємося збільшити наші зусилля з систематичного узагальнення і публікації даних про державні витрати і продуктивність у реалізації ключових сегментів державної служби і діяльності державних органів влади. Ми зобов’язуємося активно надавати інформацію, що становить велике значення, зокрема первинні відомості, своєчасно і в форматах, до яких громадськість матиме легкий доступ, зможе зрозуміти і використати, а також форматі, що полегшить повторне використання також інформації. Ми зобов’язуємося зробити доступними рішення ситуацій, в яких інформація або відповідні записи не зберігаються належним чином, в тому числі шляхом ефективного контролю над процесом запиту. Ми визнаємо важливість стандартів відкритості для сприяння доступу представників громадянського суспільства до публічної інформації, а також для полегшення взаємодії між системами державної інформації. Ми зобов’язуємося налагодити зворотній зв’язок з громадськістю, щоб визначити, яка інформація становить найбільшу цінність для неї, і зобов’язуємося максимально враховувати відповідні коментарі.

Підтримки залучення громадянського суспільства. Ми високо цінуємо публічну участь всіх людей, в рівній мірі і без дискримінації, у прийнятті рішень і розробці політики. Залучення громадськості, зокрема жінок у повній мірі, підвищує ефективність урядів, яким підуть на користь знання людей знання, ідеї і контроль з боку громадянського суспільства. Ми зобов’язуємося зробити вироблення політики та прийняття рішень більш прозорим процесом, створити і використовувати канали зворотного зв’язку з громадськістю і поглибити участь громадськості в розробці, моніторингу та оцінці діяльності уряду. Ми зобов’язуємося захищати право некомерційних організацій та організацій громадянського суспільства здійснювати діяльність відповідно до принципів свободи самовираження, зібрань і слова. Ми зобов’язуємося створити механізми більш тісної співпраці між урядами, організаціями громадянського суспільства і підприємствами.

Впровадження високих стандартів професійної чесності в державному управлінні. Відповідальний уряд вимагає дотримання державними службовцями високих етичних стандартів та правил поведінки. Ми зобов’язуємося впроваджувати активну антикорупційну політику, механізми та практику забезпечення прозорості в управлінні державними фінансами та державними закупівлями, а також зміцнювати верховенство права. Ми зобов’язуємося підтримувати або створити правові рамки оприлюднення інформації про доходи та майно державних службовців високого рангу на національному рівні. Ми зобов’язуємося розробити і дотримуватись правил, які захищали б інформаторів. Ми зобов’язуємося відкрити для громадськості інформацію про діяльність і ефективність заходів щодо профілактики і боротьби з корупцією та діяльності відповідних правоохоронних органів, а також щодо процедури звернення до таких органів, виходячи з поваги до конфіденційності певної інформації правоохоронної системи. Ми зобов’язуємося посилити заходи проти хабарництва та інших форм корупції в державному і приватному секторах, а також обмінюватись відповідною інформацією та досвідом.

Підвищення рівня доступу до нових технологій задля відкритості та підзвітності. Нові технології надають можливість для обміну інформацією, участі у громадському житті та співробітництві. Ми плануємо використовувати такі технології, для того щоб надати громадськості більше інформації у спосіб, що дозволить пересічним громадянам краще розуміти роботу своїх урядів, а також впливати на процес прийняття рішень. Ми налаштовані розвивати доступні та безпечні можливості для інтерактивного спілкування з метою надання послуг, залучення громадськості, а також обміну інформацією та ідеями. Ми визнаємо, що забезпечення справедливого та реального доступу до технології є складним питанням, а відтак намагаємося докладати зусиль з метою підвищення рівня інтерактивного та мобільного взаємозв’язку, при цьому ми також визначаємо та пропагуємо використання альтернативних механізмів залучення громадськості. Ми налаштовані залучати громадянське суспільство та ділові кола до визначення передового досвіду та інноваційних підходів для максимального використання нових технологій з метою підвищення впливу пересічних людей та пропаганди відкритої роботи уряду. Ми також визнаємо, що підвищення рівня доступу до технології передбачає підтримання можливості урядів та громадян щодо її використання. Ми налаштовані підтримувати та розвивати використання технологічних інновацій як урядовцями так і громадянами. Ми також усвідомлюємо, що технологія є додатком, а не замінником відкритої, корисної та придатної до використання інформації.

Ми визнаємо, що відкрите урядування - це процес, який вимагає постійного і сталого зобов’язання. Ми зобов’язуємося інформувати громадськість про заходи, вжиті для реалізації цих принципів, консультації з громадськістю щодо їх впровадження, а також доповнення наших зобов’язань у світлі нових викликів і можливостей.

Ми зобов’язуємося бути прикладом і робити внесок у просування відкритого урядування в інших країнах шляхом обміну досвідом та інформацією, а також через виконання зобов’язань, викладених у цій декларації на добровільній, незобов’язуючій основі. Наша мета полягає в стимулюванні інновацій та підтримці прогресу, а не у виробленні стандартів, які б визначали передумови для співпраці і допомоги або рейтинг країн. Ми підкреслюємо важливість заохочення відкритості всезагального підходу та доступності технічної допомоги в розбудові потенціалу та інституцій.

Ми зобов’язуємося дотримуватися цих принципів в нашій міжнародній діяльності, а також працювати на напрямі розбудови глобальної культури відкритих урядів, що створюють можливості для громадян і виконують свої зобов’язання перед ними, а також прагне до ідеалів відкритого, в тому числі через участь у ньому, уряду 21-го століття.