Хмельницька область

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації в області Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

1. Забезпечити вільний доступ громадськості до містобудівної докумен­тації та геоінформаційних даних (у тому числі в електронній формі).Відділ містобудування та архітектури, управ­ління інформаційної ді­яльності та комуніка­цій з громадськістю обл­держадміністрації, Го­ловне управління Держземагентства в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

Грудень 2014 року – січень 2015 року2. Забезпечити належне виконання обласної програми запобігання і про­тидії корупції на період до 2015 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 05 грудня 2013 року № 14-18/2013.Відділ взаємодії з правоохоронними орга­на­ми та оборонною роботи апарату облдерж­адміністрації

Протягом 2015 року

3. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи шля­хом організації днів інформування серед населення з актуальних питань роз­витку області.

Управління інформаційної діяльності та ко­мунікацій з громадськістю облдержадміні­страції, райдержадміністрації, виконавчі ко­мітети міських (міст обласного значення) рад

Протягом 2015 року, за окремим графіком

4. Забезпечити подальше вжиття заходів, пов’язаних з функціонуванням системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277.

Сектор забезпечення доступу до публічної ін­формації апарату облдержадміністрації, рай­держадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

Постійно

5. Сприяти широкому висвітленню процесу реалізації в області Ініціа­тиви “Партнерство “Відкритий Уряд” у засобах масової інформації шляхом розміщення інформаційних матеріалів у місцевих газетах та організації ви­ступів в ефірах.

Управління інформаційної діяльності та ко­мунікацій з громадськістю облдержадміні­страції, райдержадміністрації, виконавчі ко­мітети міських (міст обласного значення) рад

Постійно

6. Проводити публічні заходи шляхом організації консультацій з гро­мадськістю за участю представників інститутів громадянського суспільства з вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності населення області.

Управління інформаційної діяльності та ко­мунікацій з громадськістю, структурні під­розділи облдержадміні­страції, райдержадмі­ністрації, виконавчі ко­мітети міських (міст обласного значення) рад

Постійно

7. Забезпечити ефективну співпрацю та взаємодію місцевих органів вла­ди і громадських інституцій щодо спільної реалізації державної політики.

Структурні під­розділи облдержадміні­страції, райдержадмі­ністрації, виконавчі ко­мітети місь­ких (міст обласного значення) рад

Постійно

ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Хмельницької обласної державної адміністрації

Станом на грудень 2013 року

Облдержадміністрацією прийнято розпорядження від 27.06.2013 №203/2013-р “Про обласні заходи з реалізації в області Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”.

З березня 2012 року у володінні облдержадміністрації функціонує система обліку публічної інформації (затверджена Положення про систему обліку публічної інформації у обласній державній адміністрації від 17.02.2012 року). Згідно даної системи (станом на 20.12.2013) надійшло 229 запитів, зокрема 157 запитів надійшли електронною поштою.

Протягом цього року облдержадміністрацією проведено ряд тематичних семінарів, та інших заходів навчального характеру з питань, пов’язаних з реалізацією Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, для представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості (взяли участь понад 300 осіб).

Облдержадміністрацією розроблена та затверджена рішенням шостого скликання вісімнадцятої сесії обласної ради від 5.12.2013 № 14-18/2013 “Обласна програма запобігання і протидії корупції на період до 2015 року”. Крім цього 15.10.2013 року дана програма була винесена на публічне громадське обговорення, результатом якого погоджена без змін.

На сьогоднішній день в області працюють 10 центрів надання адміністративних послуг (зокрема Білогірському, Волочиському, Деражнянському, Ізяславському, Старокостянтинівському та Хмельницькому районах, крім того у мм Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Старокостянтинів).

З початку року діючими центрами за принципом “єдиного вікна” суб’єктам звернення надано більше 92,0 тис. послуг за 160 видами. Зокрема, за принципом “єдиного вікна” та “організаційної єдності” надаються адмінпослуги територіальних представництв Державної міграційної служби України, Державного агентства земельних ресурсів України, Державної реєстраційної служби України, структурних підрозділів місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У якості складової частини центрів надання адміністративних послуг працюють дозвільні центри.

До кінця поточного року центри надання адміністративних послуг розпочнуть роботу в усіх районах та містах обласного значення.

Для посадових осіб, які призначені на посади адміністраторів та керівників структурних підрозділів, (03.12-04.12.2013) на які покладено обов’язки організації роботи центрів надання адміністративних послуг, проведено короткостроковий семінар “Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг в області”.

 


Станом на вересень 2012 року

Відповідно до протоколу № 1 засідання Координаційної ради з питань реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» повідомляємо про успішні практики реалізації Ініціативи.

Зокрема, на виконання розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 №514-р «Про затвердження плану заходів з провадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» облдержадміністрацією вжито необхідних заходів:

- з метою підвищення рівня відкритості та прозорості своєї діяльності облдержадміністрацією розроблено План заходів у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», який розміщено у розділі «Розвиток громадянського суспільства» веб-сайту облдержадміністрації ;

- створено систему обліку публічної інформації, до якої забезпечено доступ через рубрику «Доступ до публічної інформації. Публічні документи» веб-сайту облдержадміністрації;

- 22.09.2012 у м. Хмельницький відкрито Центр надання адміністративних послуг, в якому можна отримати більше 150 послуг, у тому числі кваліфіковану інформаційну, консультаційну та правову допомогу щодо послуг, подати звернення, пропозицію або зауваження з будь-яких питань, проводитиметься прийом громадян;

- деякі питання запобігання та протидії корупції включено до Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2011-2015 роки, що затверджена рішенням третьої сесії обласної ради шостого скликання від 02.03.2011 №31-3/2011.