Херсонська область

ПЛАН ДІЙ

з реалізації у Херсонській області

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році

з/п

Найменування заходу

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

 

Очікувані результати

1

2

3

4

5

1.

Проведення постійних консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень, завчасне оприлюднення проектів відповідних актів на офіційних веб-сайтах

 

 

Протягом

року

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення

Налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю  щодо забезпечення організаційних умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики та громадського контролю за діяльністю органів влади,

забезпечення дотримання процедури проведення консультацій з громадськістю, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (щодо випадків обов’язкових консультацій, складання плану консультацій, проведення позапланових консультацій на запит громадськості, підготовка звітів за результатами консультацій тощо)

2.

Сприяння роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів, удосконалення механізмів взаємодії з такими органами

Протягом

року

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення

 

Налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю, забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (забезпечення громадської ради приміщенням, засобами зв’язку), приведення регламентів роботи органів виконавчої влади у відповідність з вимогами вказаної постанови в частині взаємодії з консультативно-дорадчими органами

3.

Створення умов для проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади 

Протягом

року

 

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення

Забезпечення виконання вимог Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976, розгляд та врахування висновків за результатами громадської експертизи нормативно-правових актів

4.

Здійснення моніторингу громадської думки з питань діяльності органів виконавчої влади

Протягом

року

Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації

Забезпечення врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади рішення, підвищення якості публічно-правових рішень з огляду на потреби громадськості

5.

Забезпечення методичної підтримки та підвищення організаційної спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації процедури залучення громадськості до формування і реалізації державної та регіональної політики

Протягом

року

Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення

Проведення системної роботи з інформування громадян про діяльність органів виконавчої влади із залученням громадськості до процесу підготовки та реалізації проектів рішень з нагальних питань життєдіяльності Херсонської області

6.

Запровадження спільних навчальних заходів для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників громадськості з тематики розвитку громадянського суспільства

Протягом

року

Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і

організацій, Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації

Підвищення рівня громадянської та правової  культури, вдосконалення механізмів участі громадськості  у формуванні та реалізації політики, у вирішенні питань місцевого значення

 

7.

Висвітлення інформації про виконання цього плану дій в області на офіційних веб-сайтах обласної та районних державних адміністрацій, міськвиконкомів

Протягом

року

Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення

Інформування населення про впровадження в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

8.

Забезпечення розміщення у розділах структурних підрозділів обласної державної адміністрації на офіційному сайті обласної державної адміністрації та на сайтах територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади переліку послуг, що надаються громадянам, роз’яснень щодо їх отримання, у тому числі зразків документів, рекомендацій стосовно покрокових дій у вирішенні особистих питань, днів консультацій, а також сторінок громадських зауважень, ініціатив та однозначних відповідей на зазначені звернення громадян щодо їх врахування 

Протягом

року

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення

 

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади

9.

Проведення широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення області, зокрема з питань створення та діяльності центрів надання адміністративних послуг, шляхом розповсюдження інформації в місцевих та регіональних засобах масової інформації, на телебаченні, по радіо та в друкованих виданнях

Щомісяця

до

15 числа

Райдержадміністрації та міськвиконкоми міст обласного значення

Інформування населення області про отримання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг

10.

Забезпечення виконання заходів Програми запобігання і протидії корупції у Херсонській області на            2013 – 2015 роки, затвердженої  рішенням Херсонської обласної ради від 20 лютого 2013 року                               № 685

 

 

Протягом

року

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

 

Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

 

11.

Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, що надходять на «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації

Протягом року

Відділ роботи із зверненнями громадян

апарату обласної державної адміністрації

Залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності та вчасне реагування не звернення громадян

 

12.

Забезпечення функціонування системи обліку публічної інформації

 

Протягом року

Управління з питань діловодства апарату обласної державної адміністрації

Забезпечення доступу до публічної інформації

13.

Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (у тому числі в електронній формі)

Протягом року

Управління

містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства 

Забезпечення вільного доступу громадян до містобудівної документації та геоінформаційних даних, створених за рахунок коштів державного бюджету, зокрема до генеральних планів міст,  великомасштабних карт і планів

14.

Проведення системної роботи щодо впровадження всіх елементів електронного врядування: електронна взаємодія органів влади; електронні послуги; електронний доступ до публічної інформації та відкритих даних; електронна участь громадян в урядуванні

Протягом року

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення

Впровадження кращого  українського, європейського і світового досвіду щодо електронного врядування  для забезпечення якісного сучасного державного управління та підвищення довіри і задоволення потреб громади та бізнес-середовища

Виконавцям цього плану дій інформувати про його реалізацію до 01 грудня 2015 року Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації для узагальнення.

ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Херсонської обласної державної адміністрації

Станом на грудень 2013 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, з метою підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації, у рамках реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», головою обласної державної адміністрації  07 вересня 2012 року під № 52/328 затверджено обласний план заходів.

Його затвердженню передувала значна організаційно-консультаційна робота.

Так, обласною державною адміністрацією було організовано та проведено громадське обговорення проекту плану обласних заходів, у тому числі у формі електронних консультацій.

Головним регіональним координатором ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» Херсонщини від громадськості визначено голову правління Херсонської міської громадської організації «Безпосереднє народовладдя» Л.Щепьоткіну.

У рамках громадських обговорень 05 вересня 2012 року спільно з
Л. Щепьоткіною проведено засідання за «круглим столом» на тему: «Про підготовку комплексних обласних заходів щодо підвищення відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Зазначене питання також було розглянуто 06 вересня 2012 року на засіданні Громадської ради при обласній державній адміністрації.

Крім того, зі складу членів Громадської ради було сформовано робочу групу з реалізації в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та призначено її керівником О.Ліпкова, голову Херсонської міської громадської організації інвалідів «Ініціатива на захист громадських прав інвалідів».

Також, функціонує офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації, у якому утворено розділ «Партнерство «Відкритий Уряд», який постійно оновлюється.

У напрямі «Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики» планувалося:

- забезпечення залучення громадськості, інститутів громадянського суспільства до участі в розробленні та обговоренні нормативно-правових актів з питань суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, роз’яснення їх суті та механізму реалізації;

- запровадження спільних навчальних курсів посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників громадськості з тематики розвитку громадянського суспільства;

- виконання заходів щодо створення системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада  2011 року № 1277;

- проведення публічного громадського обговорення:

- механізму вільного, спрощеного та безоплатного доступу, в тому числі з використанням Інтернету, до інформації, що міститься в державних реєстрах, зокрема реєстрі прав на нерухоме майно, реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, земельному кадастрі, реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- розроблення за участю громадськості регіональних програм запобігання і протидії корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду;

- запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній формі;

- утворення регіональних центрів надання адміністративних послуг;

- розміщення на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проектів нормативно-правових актів, інформаційно-аналітичних матеріалів до них та результатів їх громадського обговорення;

- активізація використання механізму соціальних замовлень для надання неприбутковими недержавними організаціями соціальних послуг населенню.

Що зроблено.

Протягом 2012 – 2013 років представники інститутів громадянського суспільства (Громадська рада при обласній державній адміністрації) приймали  активну участь в обговоренні нормативно-правових актів з питань суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, а саме:

- Законів України «Про громадські об’єднання», «Про благодійництво та благодійні організації»;

- проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» щодо вдосконалення правового регулювання процедур проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення;

- проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно вдосконалення правового регулювання процедур консультацій з громадськістю в процесі підготовки проектів нормативно-правових актів;

- проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо вдосконалення механізму забезпечення гарантій залучення громадськості до прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

- проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня                 2011 року  № 1049 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2012 року № 996».

Протягом 2012 - 2013 років Громадською радою при обласній державній адміністрації проведено 7 засідань, на яких обговорювалися важливі питання соціально-економічного життя регіону.

Громадською радою спільно з обласною державною адміністрацією організовано та здійснено наступні заходи.

Протягом 2012 року.

Забезпечено розробку та публічне обговорення проектів:

- обласної програми профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх на 2012 – 2014 роки;

- обласної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року;

- обласної програми утвердження гендерної рівності на період до   2016 року;

- обласної програми протидії торгівлі людьми до 2015 року;

- обласної програми відродження та розвитку козацьких традицій «Херсонщина – колиска козацтва» на період до 2015 року.

Також, упродовж звітного періоду за участю інститутів громадянського суспільства (Громадської ради) було організовано та проведено:

- засідання за «круглим столом», присвячене обговоренню проекту Плану дій з впровадження в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

- засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення в області Дня Соборності та Свободи України;

- засідання за «круглим столом» на тему: «70 років Голокосту – скорбота та пам'ять»;

- навчання (тренінги) для членів громадських рад при районних державних адміністраціях у рамках проекту «Громадські ради – перші кроки до ефективної співпраці»;

- засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення в області Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 23-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з території Республіки Афганістан;

- засідання за «круглим столом» на тему: «Діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2012 році», який відбувся в рамках відзначення Дня соціальної справедливості;

- засідання за «круглим столом» на тему: «Соціальне замовлення. Шляхи вирішення на регіональному рівні»;

- засідання фокус-групи на тему: «Оцінка ефективності співпраці неурядових організацій та влади: сторони в діалозі»;

- урочисту церемонію з нагоди початку будівництва перевантажувального термінала ТОВ СП «НІБУЛОН» у смт Козацьке;

- засідання за «круглим столом» з проблемних питань, які виникають під час організації постачання харчових продуктів тваринного походження в дитячі дошкільні, шкільні заклади та заклади охорони здоров’я;

- зустріч з громадськістю щодо публічного представлення звіту про виконання обласного бюджету за 2011 рік та звіту про використання коштів державного бюджету.

Протягом 2013 року.

Забезпечено розробку та публічне обговорення проектів:

- програми розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області до 2030 року;

- Закону України «Про засади державної регіональної політики»;

- плану дій з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області на період до 2015 року, у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки»;

- річного звіту про реалізацію в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

- плану дій з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області на період до 2015 року;

- регіональної цільової  програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на  2014 - 2018 роки;

- плану обласних заходів у зв’язку з  80-ми роковинами Голодомору  1932 – 1933 років в Україні;

- Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Також упродовж звітного періоду за участю інститутів громадянського суспільства (Громадської ради) було організовано та проведено:

- засідання за «круглим столом» з обговорення проекту обласної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки;

- засідання за «круглим столом» на тему: «Взаємодія державних установ, правоохоронних органів та громадських організацій задля попередження насильства в сім’ї»;

- засідання за «круглим столом» на тему: «Уроки єднання. Місце соборності у національній історії»;

- танцювальний флеш-моб в рамках Всесвітньої кампанії «Мільярд протестів» (“OneBillionRising");

- прес-конференцію: «Розвиток органів самоорганізації населення: шлях до заможної  громади»;

- конференцію з питань об’єднання зусиль державного сектору та громадських організацій щодо протидії торгівлі людьми та змін у законодавстві;

- засідання Правління та президії Правління обласної організації Товариства Червоного Хреста України;

- тренінг на тему: «Моніторинг державних закупівель громадськістю»;

-  прес-конференцію з питань розвитку громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів в області;

- акцію, присвячену Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом;

-  засідання за «круглим столом» за підсумками соціологічного дослідження «Оцінка громадянської участі та організацій громадянського суспільства в Україні» та обговорення шляхів  подальшої розбудови громадянського суспільства;

- благодійний бал щодо придбання апарату герметичного запаювання донорської крові та плазми HEMATRON III для Центру служби крові, який коштує близько 54 тис. грн. На благодійному балі було зібрано кошти в сумі 66 тис. грн., різницю зібраних коштів було вирішено витратити на ремонт кімнати дитячого мистецтва «Фантазери», де займаються художнім мистецтвом діти з малозабезпечених сімей»;

- акцію з упорядкування спортивних майданчиків;

- святкування 95-ї річниці від дня заснування Товариства Червоного Хреста;

 - засідання за «круглим столом» на тему: «Про проблемні питання якості питної води в області»;

- засідання за «круглим столом» щодо обговорення шляхів активізації залучення громадськості та напрацювання нових підходів до справи профілактики виникнення лісових пожеж протягом пожежонебезпечного періоду в лісах Херсонщини;

- прес-конференцію: «Як наші політики виконують свої обіцянки: підсумки 2010-2013 рр.»;

- засідання за «круглим столом» на тему: «Як власники земельних паїв та аграрії Херсонської області ставляться до земельної реформи»;

- засідання за «круглим столом» на тему: «Про передачу внутрішньогосподарських меліоративних систем з комунальної до державної власності»;

- акцію, присвячену Всесвітньому Дню боротьби з гепатитом С;

- засідання за «круглим столом» на тему:  «Обговорення перспектив розвитку ОСББ»;

- засідання за «круглим столом» на тему: «Про підготовку навчальних закладів до нового навчального року»; 

- засідання за «круглим столом» на тему: «Стан та перспективи подальшого розвитку молочного скотарства в регіоні» в контексті реалізації національного проекту «Відроджене скотарство»;

- семінар щодо обговорення законодавчої та нормативної бази, повноважень ОСН та недоліків законодавства з порушеного питання;

- громадське обговорення на тему: «Залучення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до виконання природоохоронних заходів з попередження надзвичайних ситуацій в сільських населених пунктах».

Діяльність Громадської ради висвітлюється на офіційному веб-сайті
обласної державної адміністрації в однойменному розділі (http://www.oda.kherson.ua/ua/initiative).

В області налагоджено системну роботу щодо організації консультацій з громадськістю.

З метою вжиття організаційних заходів для забезпечення координації діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації під час планування та проведення консультацій з громадськістю, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2013 року № 668 «Про координацію діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо організації консультацій з громадськістю» визначені працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, відповідальні за організацію роботи щодо проведення консультацій з громадськістю.

Відповідно до орієнтовних планів консультацій на 2012 та 2013 роки, складених за результатами консультацій з громадськістю та з урахуванням пропозицій Громадської ради при обласній державній адміністрації було організовано та проведено:

- у 2012 році – 81 консультацію з громадськістю, а саме: громадські слухання – 2; засідання за «круглим столом» - 28;  зустрічі з громадськістю – 36; конференції -4; електронні консультації – 11;

- у 2013 році – 39 консультацій з громадськістю, а саме: засідання за «круглим столом» - 16; зустрічі з громадськістю – 15; конференції -1; Інтернет-конференція - 0; електронні консультації – 6; теледебати – 1.

      Консультації з громадськістю висвітлюються на офіційному
веб-сайті обласної державної адміністрації в однойменному розділі (http://www.oda.kherson.ua/ua/obshhestvennye).

В Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у січні та вересні                     2013 року за участю сільських та селищних голів, керівних працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулися засідання за «круглим столом» на тему: «Ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд». Відкритість органів виконавчої влади та проведення конкурсу «Приязна адміністрація». До участі у навчанні посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування залучалася Л.Щепьоткіна.

У напрямі «Забезпечення доступу до публічної інформації» заплановані заходи з метою поліпшення забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, створення системи ведення обліку публічної інформації в органах виконавчої влади.

Що зроблено.

У рамках виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також заходів щодо створення системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277, видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 лютого 2012 року № 65 «Про систему обліку публічної інформації в апараті Херсонської обласної державної адміністрації» та проведено відповідну роботу. Зокрема, на веб-сайті створено розділ «Доступ до публічної інформації» та станом на 01 грудня 2012 року впроваджено систему обліку публічної інформації. Зазначена система наповнюється систематично, з дотриманням частини другої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Станом на 13 грудня 2013 року в цій системі обліковується 1981 документ.

У напрямі «Запобігання і протидія корупції» передбачені завдання щодо поліпшення нормативно-правового  забезпечення  з  метою  запобігання  і  протидії  корупції. Зокрема, заплановане розроблення регіональних програм запобігання і протидії корупції.

Що зроблено.

Згідно чинного законодавства до основних завдань місцевих державних адміністрацій відноситься забезпечення виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян; а також виконання державних і регіональних програм (стаття 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»). Реалізуючи завдання Президента України і Уряду щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, обласна державна адміністрація одним із головних завдань, які необхідно враховувати при організації і провадженні вказаної діяльності, визначає попередження і протидію злочинності та корупції на території області.

З метою безумовного виконання вимог Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, схваленої Указом Президента України                  від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 28 листопада 2011 року № 1240, постанови Кабінету Міністрів України  від 20 жовтня 2011 року № 1094, на виконання пункту                     6 плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» обласною державною адміністрацією за участю громадськості розроблено та затверджено рішенням Херсонської обласної ради від 20 лютого 2013 року              № 685 «Програма запобігання і протидії корупції у Херсонській області на       2013 – 2015 роки».

Проект програми пройшов публічне громадське обговорення у формі електронних консультацій на офіційному сайті обласної державної адміністрації: (http://www.oda.kherson.ua/ua/obshhestvennye).

Крім того, проект програми було розглянуто на засіданні Громадської ради при обласній державній адміністрації 19 жовтня 2012 року.

У відповідності з вимогами Закону України «Про звернення громадян» в області організована і ведеться робота зі зверненнями громадян, вживаються заходи з підвищення ефективності організації прийому громадян з особистих питань, у тому числі виїзних. Здійснюється прийом громадян з особистих питань відповідно до графіків прийому, вживаються заходи щодо вирішення порушених ними питань. Забезпечується робота «гарячої лінії», телефонні номери розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації. Громадяни мають змогу звернутися до обласної державної адміністрації письмово, направивши поштою звернення, заяву, усно, записавшись на особистий прийом громадян керівництвом, виїзний прийом за місцем проживання, зателефонувавши на «гарячу лінію» або за допомогою електронної пошти повідомити про факти корупції.

Проводиться аналіз звернень і заяв з питань, що стосуються спроб тиску з боку органів виконавчої влади,  контролюючих органів на представників малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування з метою виявлення наявних проблем у підприємницькій сфері та вжиття відповідних заходів реагування в разі отримання інформації про факти корупції, інформація направляється  до правоохоронних органів.

На сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції» http://www.oda.kherson.ua/ua/corruption, який складається з двох підрозділів «Новини», «Нормативно-правова база», та забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

Крім того, через офіційний веб -сайт забезпечується доступ громадськості до нормативно-правових актів обласної державної адміністрації та їх проектів.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації створено та постійно оновлюється окремий акаунт в Інтернет-ресурсі YouTube, на якому зібрані відео матеріали  на антикорупційну тематику, які використовуються  при проведені навчань з державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування - http://www.youtube.com/channel/UCEJ9KfWs-k-RObSarE-6-dw, а також  ведеться блог «За коррупцию расплачивается каждый из нас» http://stopkorupciya.blogspot.com.

За 11 місяців поточного року в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій згідно з програмою короткотермінового семінару за темою: “Правові основи запобігання проявам корупції. Відповідальність державних службовців за корупційні діяння” пройшли підвищення кваліфікації 1793 державних службовця та представника органів місцевого самоврядування області.

Питанням антикорупційних ініціатив Президента України та Кабінету Міністрів України, роз’ясненню їх змісту і мети приділено особливу увагу в програмах правового всеобучу.

Головним управлінням юстиції у Херсонській області, протягом поточного року на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2011 року № 820 «Про план заходів стосовно реалізації в області Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011 – 2015 роки» у Херсонській області проведено наступні правоосвітні заходи:

- здiйснено виступи по радiо на теми: «Спецiальна перевiрка осiб, якi претендують на зайняття посад, пов’язаних iз виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування», «Проблемнi питання застосування Закону України «Про засади запобiгання i протидiї корупцiї», «Пiдстави i порядок адмiнiстративного провадження у справах про корупцiйнi дiяння або iншi правопорушення, пов’язані з корупцією», «Відповiдальнiсть за корупцiйнi дії», «Мета та способи розв’язання проблеми корупцiї згiдно з Державною програмою щодо запобiгання i протидiї корупцiї на 2011 – 2015 роки»,  «Здійснення антикорупцiйного контролю при прийнятті кандидата на державну службу», «Особливостi звiльнення з роботи осiб, якi вчинили корупцiйнi  правопорушення» та інші;

- опублiковано статтi в друкованих ЗМІ та на офiцiйних веб-сайтах управлiнь юстицiї областi на теми: «Причини виникнення корупцiї в Україні», «Протидiя та запобiгання проявам корупцiї», «Антикорупційні обмеження щодо осiб, якi припинили дiяльнiстъ, пов’язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування», «Хабарництво: загальна характеристика та кримiнальна вiдповiдальнiсть державних службовцiв», «Спецiальна перевiрка кандидатiв на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій  держави або місцевого самоврядування», «Поняття корупції», «Витяги з Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» тощо;

- розміщено повідомлення та роз’яснення на  інформаційних стендах при управліннях юстиції в області на теми: «Антикорупційна експертиза як засіб запобігання корупції», «Заходи стосовно реалізації в області державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011 - 2015 роки» та інші; 

У районних та міських комунальних газетах ведуться тематичні рубрики: «Спільна протидія», «Корупція», «Закон і порядок», «Людина і закон», «Закон і право», «Правопорядок».

На офіційному сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції», який містить підрозділи «Нормативно-правова база» та «Новини», де систематично розміщуються відповідні матеріали.

У напрямі «Підвищення якості надання адміністративних послуг» Урядом заплановані заходи з метою законодавчого врегулювання питань щодо надання адміністративних послуг та спрощення доступу громадськості до отримання таких послуг.

Що зроблено.

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», доручень Президента України та завдань Кабінету Міністрів України щодо реформування сфери надання адміністративних послуг станом на 12 грудня поточного року в області створено і відкрито центри надання адміністративних послуг в м.Херсоні (відділ), Білозерському, Скадовському, Цюрупинському та Чаплинському районах (сектор). У всіх інших територіальних одиницях області відкриття центрів заплановано в грудні поточного року.

Переліки адмінпослуг затверджені усіма райдержадміністраціями та міськвиконкомами. Процедуру узгодження в Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва як регуляторного акту вже виконано Горностаївською райдержадміністрацією.

Обласною державною адміністрацією спільно з Херсонською міською радою розроблено та підписано Меморандум щодо співпраці у сфері надання адміністративних послуг, а саме надання адміністративних послуг суб’єктам звернення з районів та міст обласного значення через центр надання адміністративних послуг міста Херсона.

Департаментом економічного, регіонального розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації супроводжується проект з отримання міжнародної технічної допомоги щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг, яким передбачено встановлення та обслуговування в Херсонському центрі надання адміністративних послуг центру обробки телефонних дзвінків та системи управління чергою.

29 листопада 2013 року від Європейської комісії до обласної державної адміністрації надійшов грантовий контракт на загальну суму 131,176 тис.євро для опрацювання та підписання. Департаментом економічного, регіонального розвитку та торгівлі облдержадміністрації розроблено покроковий план дій щодо ефективного виконання зазначеного контракту в рамках українського законодавства.

Також, в області реалізується проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», в якому беруть участь всі 425 відділень «Укрпошти». В області визначено перелік адміністративних послуг у кількості 30 одиниць, які можуть надаватися через відділення поштового зв’язку.

На даний час поштовими відділеннями зв’язку області вже опрацьовано                   69 звернень (Білозерський район – 6 звернень, Великоолександрівський,  Скадовський та Цюрупинський райони – по 5 звернень, Бериславський район – 3 звернення, Генічеський,  Іванівський – по 1 зверненню та містах Херсон – 42 і Каховка – 1 звернення).

У напрямі «Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії» Урядом визначені пріоритетними завдання щодо розбудови дієвої інфраструктури електронного урядування та поліпшення за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій взаємодії органів виконавчої влади з громадянами.

Що зроблено.

Херсонською обласною державною адміністрацією впроваджено відомчу систему електронного документообігу між структурними підрозділами, районними державними адміністраціями та міськвиконкомами із використанням електронного цифрового підпису.

Про поширення такої практики, про актуальність і ефективність електронного документообігу свідчать динамічні показники отримання кореспонденції з електронним цифровим підписом. Якщо у 2010-му році з районів і міст області надійшло 28 тисяч електронних документів, то у                   2013 році – понад 45 тисяч, що дозволило зекономити більше 80 тис. грн. бюджетних коштів на пересилання службової кореспонденції.

Крім того, в апараті обласної державної адміністрації використовується програмний продукт «Мегаполіс. Документообіг», який дозволяє охопити усі етапи – від підготовки проектів документів до організації архівного їх зберігання, комп’ютеризована локальна система «Картка. Кадри», програма бухгалтерського обліку «Парус».

Особливої уваги заслуговує впроваджена з початку 2013 року в області Єдина інформаційно-програмна система місцевих органів влади СОД 2.0, розроблена із застосуванням сучасних «хмарних» технологій. Вона призначена для здійснення уніфікованого обміну документами та інформаційними матеріалами щодо їх виконання між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Система вже об’єднує 400 користувачів (апарат і структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи, районні державні адміністрації, міські, селищні і сільські ради). Протягом січня – листопада            2013 року в системі здійснено більше 215 тисяч дій з електронними документами.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2013 року № 842 утворено робочу групу з підготовки проекту Концепції електронного документообігу в місцевих органах влади Херсонської області, яка стане початком комплексного вирішення питань подальшого розвитку електронного урядування в області та без паперового обміну даними між органами влади та громадянами.

 


Станом на вересень 2012 року

На виконання протоколу № 1 засідання Координаційної ради з питань реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» від 10 вересня 2012 року щодо реалізації плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р (далі - План заходів), повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 6 Плану заходів обласною державною адміністрацією було організовано та проведено громадське обговорення відповідних обласних заходів, у тому числі у формі електронних консультацій.

У рамках громадських обговорень 05 вересня поточного року спільно з регіональним координатором з питань реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» Л. Щепьоткіною проведено засідання за «круглим столом» на тему: «Про підготовку комплексних обласних заходів щодо підвищення відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Зазначене питання також було розглянуто 06 вересня 2012 року на засіданні Громадської ради при обласній державній адміністрації.

За підсумками громадських обговорень, з урахуванням пропозицій, що надійшли від інститутів громадянського суспільства, головою обласної державної адміністрації 07 вересня 2012 року за № 52/328 затверджено план заходів з підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Крім того, на виконання пункту 16 Плану заходів за участю громадськості та з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду розроблено  проект Програми запобігання іпротидії корупції у Херсонській області на 2013-2015 роки. На даний час вказана Програма проходить публічне громадське обговорення, у тому числі у формі електронних консультацій  на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації

Питання щодо реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» висвітлюється на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі «Громадські обговорення»