Тернопільська область

ПЛАН

дій щодо впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

у 2015 році

з/п

      Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

1.

Розроблення проекту регіональної антикорупційної програми

березень 2015 року

робоча група з розроблення обласної антикорупційної програми на 2015 рік

2.

Проведення консультацій з громадськістю щодо формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища

упродовж 2015 року

відділ комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

3.

Обговорення проекту регіональної антикорупційної програми на засіданні громадської ради при облдержадміністрації

березень 2015 року

відділ комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

4.

Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (в тому числі в електронній формі)

упродовж 2015 року

департаменти архітектури,                                                             будівництва, житлово-комунального                                                             господарства та енергозбереження, агропромислового розвитку                                                            облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад обласного значення

5.

Удосконалення діяльності центрів надання адміністративних послуг, у тому числі шляхом якісного надання максимальної кількості адміністративних послуг через центри

упродовж

2015 року

департамент економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва

6.

Утворення центру надання адміністративних послуг у м.Чортків

упродовж

2015 року

виконавчий комітет Чортківської міської ради

7.

Забезпечення розроблення заходів запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

квітень 2015 року

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад обласного значення

8.

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів

упродовж 2015 року

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад обласного значення

9.

Забезпечення публічного обговорення заходів Плану дій щодо впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2015 році

упродовж 2015 року

відділи комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності облдержадміністрації

10.

Знаходження можливостей  впровадження нових технологій електронного урядування та впровадження програмного продукту у структурних підрозділах облдержадміністрації та в районних державних адміністраціях

упродовж 2015 року

відділ контролю, інформаційно-комп’ютерного забезпечення та електронного урядування апарату облдержадміністрації

11.

Забезпечення оприлюднення Плану дій щодо впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2015 році

лютий 2015 року

відділи комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності облдержадміністрації


ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Тернопільської обласної державної адміністрації

Станом на грудень 2013 року

Головою обласної державної адміністрації видано розпорядження від 28.08.2012 року № 681 „Про заходи з впровадження в області Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд", яким передбачено цілий ряд заходів з метою налагодження ефективного механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства та взаємної відповідальності, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

У рамках виконання розпорядження структурними підрозділами обласної державної адміністрації проводяться консультації з громадськістю щодо суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств населення. Розглядаються проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, проектів регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень щодо ходу їх виконання, звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету України, інформації про роботу місцевих органів виконавчої влади.

Консультації з громадськістю проводяться в різних формах публічного громадського обговорення: конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, „круглих столів", зборів, зустрічей з громадськістю, роботи громадських приймалень.

Також консультації з громадськістю реалізовуються через забезпечення функціонування відповідних консультативно-дорадчих органів при обласній державній адміністрації: Консультативної ради представників політичних партій та громадських організацій, громадської ради, Координаційної ради з
питань розвитку Українського козацтва, громадської ради з питань захисту суспільної моралі, ради церков та інших.

Питання впровадження в області Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд" розглянуто в ході засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації.

З метою реалізації Національного плану дій у рамках Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 220-р та впровадження Ініціативи "Публічні бібліотеки-мости до  електронного урядування" Тернопільським міським громадським об'єднанням "Адаптаційний чоловічий центр", обласною бібліотекою для молоді спільно з обласною державною адміністрацією проведено тренінги на тему: "Електронне урядування в Україні, електронні послуги національного та регіонального рівнів".

Метою таких тренінгів є забезпечення доступу населення до наявних державних та адміністративних е-ресурсів і послуг, налагодження ефективних механізмів комунікації громадян з місцевими та центральними органами влади.

Внесено пропозицію ширше використовувати ресурси публічних бібліотек, навчити різні групи населення користуватися ними, щоб ефективно спілкуватися з урядовими структурами, органами державної влади, отримувати необхідні адміністративні послуги у новому форматі.

Упродовж цього року проведено 22 тренінги для представників бібліотек, органів місцевого самоврядування, центрів соціальних служб для молоді, неурядових організацій та працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Для забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері протидії корупційним проявам в області функціонує обласна Програма запобігання протидії корупції на 2013-014 роки, затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 12.11.2013 року № 132.

Координація роботи органів виконавчої влади області з питань захисту законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян здійснюється при виконанні завдань, передбачених планами заходів з реалізації в області Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю та Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року.

Окрім цього, спільно з громадськими організаціями вживаються заходи з реалізації п'яти програм у сфері правоохоронної діяльності, у питаннях забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху в ході проведення масових заходів, поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, попередження випадків скоєння правопорушень та злочинів.

У вересні 2013 року питання стану взаємодії обласної державної адміністрації із правоохоронними органами щодо боротьби із злочинністю та корупцією в області обговорювалося на засіданні обласної громадської ради з питань захисту суспільної моралі із залученням членів Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства.

Упродовж 2013 року в області проводилися дні інформування населення на теми: „Засади запобігання та протидії корупції: правові та організаційні аспекти.    Роз'яснення    основних    норм    антикорупційного    законодавства", „Механізми попередження, зупинення та подолання порушень прав дитини, насильства щодо дітей: досвід впровадження громадських ініціатив" та інше.

З метою недопущення проявів корупції під час вступної кампанії 2013 року департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації надіслано листа керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів області, в якому наголошувалося на проведенні комплексу антикорупційних заходів як серед педагогічних працівників, так студентської молоді із залученням громадськості.

Засоби масової інформації області активно висвітлюють здійснення організаційних та практичних заходів щодо попередження фактів корупції в органах державної влади, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень з корисливою метою, притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством, виявлення і усунення причин та умов, що сприяють корупційним проявам.

Обласна державна телерадіокомпанія систематично висвітлює стан додержання законності та правопорядку, захисту конституційних прав і свобод людини, боротьби з корупцією в області, аналізує криміногенну ситуацію, визначає завдання щодо профілактики правопорушень та підвищення рівня боротьби із злочинністю та корупцією у телепрограмах: „Вісті ТТБ", „В об'єктиві ТТБ", „Зона ризику"; радіопередачах: „Ваше вирішення", „Держава і влада", „Актуальна тема", „Особливий погляд".

У друкованих засобах масової інформації області впродовж 2013 року опубліковано більше 180 статей даної тематики.

Найактивніше тематику запобігання та протидії корупції висвітлюють газети „Свобода", „Номер один", „Нова Тернопільська газета", „Вільне життя". З метою підвищення ефективності та вдосконалення діяльності органів виконавчої влади з  громадськістю  в  області  створено регіональні  центри надання адміністративних послуг населенню.

Регіональні центри надання адміністративних послуг населенню працюють у місті Тернополі та 17 районних центрах області. Станом на 01 грудня 2013 року ними надано суб'єктам звернень понад 9 тис. адміністративних послуг.

 


Станом на вересень 2012 року

На виконання підпункту 2 пункту 1 Протоколу № 1 Координаційної ради з питань реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд" (доручення від 28.09.2012 № 390997/0/1-12) обласна державна адміністрація інформує наступне.

З метою налагодження ефективного механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства та взаємної відповідальності, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина в області ведеться робота за відповідними напрямками.

Проводяться консультації з громадськістю щодо суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств населення. В обов'язковому порядку розглядаються проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, проектів регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень щодо ходу їх виконання, звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету України про витрачення бюджетних коштів за минулий рік, інформації про роботу місцевих органів виконавчої влади.

Консультації з громадськістю проводяться в різних формах публічного громадського обговорення: конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, „круглих столів", зборів, зустрічей з громадськістю, роботи громадських приймалень.

Також консультації з громадськістю реалізовуються через забезпечення функціонування відповідні консультативно-дорадчих органів: Консультативної ради представників політичних партій та громадських організацій при голові обласної державної адміністрації, Громадської ради при обласній державній адміністрації, Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва, Громадської ради з питань захисту суспільної моралі, Ради церков при обласній державній адміністрації,  Координаційної рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ.

Загалом при державних адміністраціях та міськвиконкомах утворено близько 40 різних комісій, координаційних рад, міжвідомчих комісій тощо.

Для проведення громадського обговорення проекту „Партнерство „Відкритий Уряд" головою обласної державної адміністрації видано доручення від 16.05.2012 № 30 „Про робочу групу з питань обговорення в області плану дій з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд".

У червні 2012 року відбулося засідання робочої групи, на якому затверджено графік обговорення в районах області та структурних підрозділах облдержадміністрації плану дій з впровадження Ініціативи.

Також, питання впровадження в області Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд" розглянуто в ході засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації.

За підсумками засідання головою обласної державної адміністрації видано розпорядження від 28 серпня 2012 року № 681-од „Про заходи з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд", яким передбачено цілий ряд заходів.

Зокрема, з метою підвищення ефективності та вдосконалення діяльності органів виконавчої влади з громадськістю в області проводиться робота із створення регіонального центру надання адміністративних послуг населенню.

Питання реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд" перебуває на постійному контролі в обласній державній адміністрації.