Одеська область

ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Одеської обласної державної адміністрації

Станом на грудень 2013 року

Конструктивний діалог між владою та громадськістю – один із важливих кроків до побудови розвиненого та демократичного суспільства. Одеська обласна державна адміністрація створила систему оперативного інформування громадськості про заходи, які проводяться обласною і районною владою. На обласному рівні обмін інформацією здійснюється у форматі: структурні підрозділи – відповідні профільні комітети громадської ради. На цьому рівні обговорюються проведення спільних заходів (громадських слухань, семінарів, круглих столів, конференцій), погоджуються пропозиції до орієнтовного плану консультацій з громадськістю.

Сьогодні існує декілька форм взаємодії між органами влади та інститутами громадянського суспільства. Перш за все, це консультації з громадськістю.  Протягом року їх проведено 1517. Видане відповідне доручення обласної державної адміністрації  від 17.09.2013 №Д/01/06-02/52.

Ще однією формою співпраці органів влади та інститутів громадянського суспільства є громадська експертиза.

3 квітня 2013 року в рамках Програми розвитку громадянського суспільства в Одеській області проведено навчальний семінар на тему: «Організація і проведення громадською радою громадської експертизи нормативно-правових актів».  Протягом поточного року до обласної державної адміністрації не надходили заяви на проведення громадської  експертизи. Якщо інститути громадянського суспільства  виявлять бажання  і нададуть кошторис витрат на їх проведення, дане питання буде розглядатися у відповідності до чинного законодавства.

Ще одним механізмом взаємодії влади і громадськості є громадські ради, створені при обласній та районних державних адміністраціях, а також при міськвиконкомах міст обласного значення: Білгорода-Дністровський, Ізмаїл, Котовськ, Теплодар, Іллічівськ. До складу громадських рад входять представники 496 інститутів громадянського суспільства, з яких 175 до складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. Протягом року проведено 70 засідань громадської ради, на яких розглядалися актуальні питання соціально-економічного та культурного розвитку області.

Громадські ради стали активними учасниками реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області. Через ці консультативно-дорадчі органи проводиться роз’яснювальна робота  щодо реформ в державі, політики Уряду та Президента. Голови громадських рад входять до складу колегій відповідних органів виконавчої влади. У квітні 2013 року  було створено раду голів громадських рад Одеської області.

Громадським активом за сприяння обласної державної адміністрації проведені круглі столи на такі актуальні теми: «Про внесення змін до  обласного  бюджету на 2013 р»; «Залучення сільських жінок Одеської області до громадської активності через наставництво популяризацію жіночого лідерства, надання фахової підтримки та юридичної допомоги»; «Про впровадження європейських стандартів з протидії ксенофобії та расизму»; «Реформа місцевого самоврядування та громадянська самоорганізація»; «Роль молоді у громадській діяльності»;  «Реалізація програми «Україна для людей»: про забезпечення молоді першим робочим місцем та створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу».

Дієвим інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в Одеській області стала Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2012-2015 роки (далі – Програма),  затверджена рішенням Одеської обласної ради  від  28 жовтня 2011 року, яка дозволила закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів влади та недержавних організацій.

Програма є продуктом усвідомленого консенсусу місцевої влади та інститутів громадянського суспільства Одеської області. В основу Програми покладений принцип зосередження зусиль на пріоритетних напрямах розвитку громадянського суспільства. Виходячи з цього, визначено чотири стратегічні напрями Програми:

Напрям 1. Активізація громадян та інститутів громадянського суспільства у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем.

Напрям 2. Забезпечення належних умов для створення і діяльності інститутів громадянського суспільства в Одеській області.

Напрям 3. Розвиток механізмів співпраці органів влади з інститутів громадянського суспільства у вирішенні пріоритетних проблем територіальних громад.

Напрям 4. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та місцевих органів влади.

У відповідності до Указу Президента України від 25 червня 2013 року №342/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» такі Програми прийняті  також у 6 районах Одеської області – Ананьївському, Білгород - Дністровському, Біляївському, Кілійському, Овідіопольському, Ренійському, Тарутинському.

Знаходяться на стадії обговорення з громадськістю та в депутатських комісіях районних рад  Програми в Арцизькому, Великомихайлівському, Ізмаїльському, Кодимському,  Комінтернівському, Котовському,  Красноокнянському, Любашівському, Савранському районах.

В рамках обласної Програми у 2013 році проведені такі заходи:

29  травня в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України відбувся «круглий стіл» на тему: «Роль ЗМІ в реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства».

Метою заходу було зазначено привернення уваги журналістів до проблематики розвитку громадянського суспільства в Одеській області відповідно до Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. До «круглого столу» були запрошені представники управління комунікацій з громадськістю, управління інформаційної діяльності обласної державної адміністрації, громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, керівники районних засобів масової інформації.

20 червня проведено консультації з громадськістю на тему: «Стан виконання плану реалізації «Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

27 вересня відбулися консультації з громадськістю за участю представників Одеської обласної державної адміністрації, громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації та правоохоронних органів Одеської області на тему: «Одещина – територія толерантності». Мета заходу - налагодження конструктивної взаємодії між органами влади та представниками інститутів громадянського суспільства з формування громадянської культури в області та пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

Розглядалися питання про здійснення спільних заходів представників інститутів громадянського суспільства та правоохоронних органів по формуванню громадянської та правової культури щодо: запобігання та протидії проявам корупції; недопущення проявів нетерпимості, ксенофобії, расизму, націоналізму, міжетнічної та міжконфесійної ворожнечі; дотримання прав людини і громадянина в усіх сферах суспільного життя; забезпечення розвитку толерантного суспільства в Одеській області відповідно до європейських та міжнародних стандартів.

У серпні вивчалася громадська думка з соціальнозначущих питань в масштабах Одеської області.  Соціологічне дослідження «Громадська думка населення Одеської області щодо значущих соціально-політичних питань у жовтні 2013 року» проводило товариство з обмеженою відповідальністю "Центр соціальних технологій "Соціополіс".

29 листопада проведено Форум громадських організацій Одеської області. На Форумі було презентовано звіт про реалізацію Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області у 2013 році та Програми сприяння розвитку громадянського суспільства  в Одеській області у 2013 році; звіт переможців конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів Одеського обласного бюджету; нагородження переможців конкурсів «Волонтер року», «Благодійник року», конкурсу журналістів на краще висвітлення проблем громадянського суспільства;  презентація діяльності громадських організацій, «вільний мікрофон»; обмін досвідом представників інститутів громадського суспільства.

11 грудня 2013 року за ініціативи управління комунікацій з громадськістю та  Головного управління юстиції в Одеській області відбулося засідання круглого столу для представників громадських об’єднань з нагоди відзначення Дня прав людини в рамках Всеукраїнського тижня права. Під час заходу представниками Головного управління юстиції в Одеській області та Одеського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги були висвітлені наступні питання: нові формати громадсько-державного партнерства, надання безоплатної вторинної правової допомоги, взаємодія влади та громади у рамках реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, актуальні питання щодо державної реєстрації громадських об’єднань.

З метою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Одеському регіональному інституті державного управління на базі Центру підвищення кваліфікації кадрів діє Тематичний короткотерміновий семінар за заочно-дистанційною формою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на тему: «Влада і громадянське суспільство».

В рамках Програми затверджені наступні розпорядження обласної державної адміністрації:

- від 08.07.2013 № 668/А-2013 «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації в рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Доручення обласної державної адміністрації:

- від 17.09.2013 №Д/01/06-02/52и «Про проведення консультацій з громадськістю»

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" в Програмі сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2012 - 2015 роки закладено 250 тис. грн. щорічно для реалізації проектів.

Мета конкурсу – залучення громадських організацій до вирішення актуальних проблем регіону, пропагувати досвід участі у реалізації проектів.

      Організатором цього конкурсу є управління комунікацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації. Пріоритетним напрямом конкурсу  є сприяння розвитку громадянського суспільства.

      В районах області представники громадськості постійно залучаються до участі в загальнорайонних заходах – покладаннях квітів, різноманітних зборах, засіданнях, обговореннях тощо. 

Під час підготовки до відзначення знаменних подій відбувались засідання організаційних комітетів, до складу яких в обов’язковому порядку залучаються представники громадськості.

З метою формування громадянської культури суспільства в рамках навчально-виховного процесу в школах районів  проводились відкриті уроки за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, дні учнівського самоврядування, тижні правових знань, засідання круглих столів, тематичні виховні години тощо. 

Районні державні адміністрації постійно надають кандидатури для участі в обласних конкурсах благодійників, волонтерів та журналістів. Слід зазначити, що останніми роками спостерігається розширення волонтерського руху в районах області.  Органи влади постійно сприяють залученню небайдужих людей до волонтерської діяльності. Громадські організації благодійного спрямування беруть участь у  щорічних благодійних акціях, присвячених відзначенню Дня боротьби з сухотами, зі СНІДом, підготовці дітей до школи, Дня ветерана та людини похилого віку та інших акціях.  Так у сфері захисту довкілля  постійно проходять обласні та районні акції за участю екологічних громадських організацій по збереженню довкілля.

В Одеській області створені потужні центри організації комунікацій з громадськістю - відповідні відділи районних державних адміністрацій, які вже проявили свою функціональність, дієвість і актуальність. Вони є ядром інформаційно – роз’яснювальної роботи політики Уряду і Президента.

На структурні підрозділи комунікацій з громадськістю також покладені обов’язки інформаційно-аналітичного супроводження  суспільно-політичних процесів в регіоні. Цим викликана необхідність постійного вдосконалення системи інформування вищих органів влади про ситуацію в регіоні.

В області запроваджується і поширюється досвід щодо створення і   розвитку органів самоорганізації населення, що  дозволяє вирішувати в районах і містах області завдання по залученню якомога більшої кількості жителів до процесу управління, встановлення зворотного зв'язку громадянського суспільства і влади на території громади, врахування думки і пропозицій громадян при прийнятті і реалізації  рішень за різними напрямами діяльності органів влади. Це цілком відповідає новітнім європейським стандартам, за якими органи самоорганізації населення є кореневищами демократії. В Одеській області створено 945 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що  охоплює 1100 будинків.

Управління комунікацій з громадськістю  постійно оновлює  рубрику «Ініціатива «Партнерство «Відритий Уряд »» на інтернет-сайті  управління.

26 грудня 2013 року за участю заступника голови обласної державної адміністрації С.В. Калинчука та представників громадської ради при обласній державній адміністрації відбулося засідання «круглого столу» з представлення урядового звіту про реалізацію Ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд» у 2012-2013 році.

 Результати реалізації даної Ініціативи в Одеській області представив громадськості голова Одеського обласного відділення ВГО «Комітет виборців України» А.М. Бойко.

Учасники заходу доповіли про діяльність в рамках Ініціативи відповідно до розділів звіту:

1)   Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики –  т.в.о. начальника управління комунікацій з громадськістю А.І.Орлова;

2)   Забезпечення доступу до публічної інформації в Одеській області у 2012-2013 роках – зав.сектором забезпечення доступу до публічної інформації відділу діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації К.В. Тимошенко;

3)   Основні заходи щодо запобігання та виявлення корупції та деякі зміни до антикорупційного законодавства у 2012-2013 роках - начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції  обласної державної адміністрації  В.М. Ратько;

4)   Підвищення якості надання адміністративних послуг - заступник директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації О.В. Пятаєва;

5)   Впровадження технологій електронного урядування в рамках ініціативи в Одеській області у 2012-2013 роках - директор КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр» А.М. Тиндюк.

Підводячи підсумки С.В. Калинчук підкреслив необхідність проведення щоквартальних засідань з метою своєчасного виявлення та усунення недоліків в роботі з реалізації Ініціативи та зазначив: «Філософія Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» передбачає максимальну відкритість, оскільки влада є однорукою, коли не чує голосу тих, заради кого працює». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2012
№ 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», в облдержадміністрації розроблено та видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27листопада  2012 року № 1276 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки». 

Метою зазначених заходів є підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування, запровадження у структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях дієвих механізмів щодо запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують, залучення громадськості та міжнародних організацій в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

Планом передбачається низка спільних заходів щодо запобігання і протидії корупції з Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).

Відповідно до «Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки», затвердженого Указом Президента України від 23.04.2013 № 229/2013 видано  розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 8 серпня 2013 року № 786/А-2013 «Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки».

З метою реалізації вимог зазначених розпоряджень проведені наступні основні заходи:

а)  на виконання доручення голови обласної державної адміністрації з метою виключення чинників, які сприяють виникненню корупційних правопорушень, проведений комплекс заходів щодо приведення роботи громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

З відповідними комітетами громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації з питань залучення громадськості до участі у заходах щодо запобігання і протидії корупції проведено три спільних засідання:

- 20 листопада 2012 року прийнята участь у засіданні Президії громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, на якій було сформовано оргкомітет з підготовки та проведення звітно-виборних загальних зборів та формування складу громадської Ради при Одеській обласній державній адміністрації у січні 2013 року;

- 24 - 25 січня 2013 року прийнята участь у організації та проведені установчих зборів громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації на 2013-2015 роки з наступних питань:

- обрання робочих органів Установчих зборів;

- звіт голови ініціативної групи про підготовку до Установчих зборів;

- інформація про взаємодію обласної державної адміністрації  з громадською радою;

- звіт голови громадської ради про роботу в період 2011-2013 років;

- проведення голосування для обрання нового складу громадської ради;

-  22 липня 2013 прийнята участь у роботі засідання комітету громадської ради з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції при голові облдержадміністрації. Тема прес-конференції: «Корупція в органах слідства та судах».

Зазначений підхід дозволив запровадити діалог між державними інституціями та громадськістю при реалізації антикорупційних ініціатив, у тому числі й щодо формування у суспільстві негативного сприйняття проявів корупції.

Під час зустрічей з громадськими організаціями напрацьовано низку пропозицій щодо:

- вдосконалення механізмів взаємодії між владою і громадськістю шляхом затвердження планів спільної роботи;

- консолідації зусиль влади, бізнесу і громадськості щодо соціального партнерства;

- продовження практики відкритого діалогу, у тому числі через інформаційний простір;

- використання інтелектуального потенціалу регіональної еліти для розробки і впровадження програм щодо покращення громадянської свідомості, політичної культури, духовності суспільства;

- активізації спільної роботи щодо запобігання та протидії корупції.

б) 20 вересня 2013 року з метою забезпечення взаємодії органів влади з інститутами громадського суспільства з питань поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції проведені заходи щодо консультацій з громадськістю з даного питання.

в) 16 липня 2013 року з метою вивчення та роз’яснення законів України від 14.05.2013 № 224 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» та від 18.04.2013 № 221 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» був проведений семінар-нарада з відповідальними за організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації. Підготовлені та надані учасникам наради презентаційні матеріали із зазначених законів;

г)  з 6 по 13 жовтня 2013 року у Івано-Франківську спільно Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) проведений міжнародний  антикорупційний захід «Школа «Молодь проти корупції»;

д) відпрацьовані та доведені до районних державних адміністрацій і структурних підрозділів обласної державної адміністрації методичні матеріали:                 

- Пам’ятка з питань мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, і врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

- Методичні рекомендації щодо надання персональних даних на запити правоохоронних органів;

є) за звітний період засобами масової інформації регіону подавалися інформаційні повідомлення з нарад, виступів,  прес-конференцій, «гарячих телефонних ліній» із зазначеної тематики за участю керівництва органів виконавчої влади та правоохоронних органів.

У порядку взаємодії з правоохоронними органами області з питань протидії корупційним проявам та виявлення чинників, яки їх породжують проведено:

- у лютому 2013 року - сумісна робоча нарада управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представника спеціального підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБ України в Одеській області;

- у квітні 2013 року спільні заходи з  офіцерами УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області та Одеською обласною радою щодо порядку надання декларацій депутатами місцевих рад, їх збереженням та відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування за невжиття заходів щодо депутатів, які декларації не надали у встановлений термін.

Особлива увага приділяється роботі по виявленню конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення, забезпечені обов’язкового повідомлення відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути у безпосередньому підпорядкуванні.

Проблема протидії корупції була висвітлена у таких публікаціях друкованих засобів масової інформації: "Взятка за безделье" ("Порто-Франко"), "Предупрежден, значит вооружен", "Предотвратили преступление" ("Вечерняя Одесса"), "Ревізією виявлено", "Запобігання та протидія корупції" ("Наддністрянська правда"), "Другорядних питать не має" ("Вісті Ананьївщини"), "Борьба с коррупцией приносит плоды" ("Новини Южного"), "Крокуючи до Європи – Україна без корупції" ("Промінь"), "Продовжується боротьба з корупцією" ("Советское Приднестровье").

Своєчасно оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції», де розміщуються методичні рекомендації щодо оцінки діяльності державного органу стосовно забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної служби та антикорупційного законодавства.

За 11 місяців 2013 року апаратом і структурними підрозділами обласної державної адміністрації проведено 95 заходів навчального характеру та 83 тематичні організаційні наради з державними службовцями та представниками місцевого самоврядування. Відповідно районними державними адміністраціями проведено 189 і 157 заходів. У тому числі відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 33 заходи.

Протягом 2013 року продовжувалося виконання заходів передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, які були розроблені відповідно до Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001, та передбачають негайне вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер, спрямованих на подолання проявів корупції у всіх сферах суспільного життя.

Розпорядженням голови Одеської облдержадміністрації від 21.05.2012 №473/А-2012 «Про надання адміністративних послуг» встановлено, що надання адміністративних послуг Одеською обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації здійснюється через управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Затверджено спільний перелік адміністративних послуг Одеської облдержадміністрації та Одеської міської ради, які надаються через управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Розроблена та запроваджена система електронного документообігу між адміністраторами Центру та суб’єктами надання адміністративних послуг, для цього закуплена та встановлена необхідна комп’ютерна та оргтехніка.

В рамках реалізації проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту» між головою Одеської облдержадміністрації та директором Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» підписано Меморандум про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг.

Керівництвом облдержадміністрації та Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» затверджені:

-      Регламент взаємодії між Одеською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та Обласним центром надання адміністративних послуг щодо забезпечення спрощеного доступу громадян, суб’єктів господарювання до адміністративних послуг;

-      календарний план підготовки та реалізації проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту» у відділеннях поштового зв’язку Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

-      медіа-план з популяризації проекту.

На виконання Закону України № 5203-VI «Про адміністративні послуги» обласна державна адміністрація за фінансової підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні здійснює реалізацію проекту «Електронне урядування-2013/E-Governance-2013», у рамках якого створюється система міжвідомчої електронної взаємодії державних органів Одеської області з метою забезпечення доступу до їх інформаційних систем та баз даних для надання адміністративних послуг з видачею документів дозвільного характеру.

Центр у м.Одеса

З квітня 2012 року на базі Єдиного дозвільного центру Одеської міської ради утворено та функціонує управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради (Центр надання адміністративних послуг у м.Одеса).

Дане управління розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Преображенська, 21 (загальна площа більше 300 кв.м), де суб’єкти господарювання мають змогу отримати дозвільні документи та адміністративні послуги.

З метою забезпечення більш комфортних умов надання адміністративних послуг облдержадміністрацією спільно з облрадою проводяться роботи з відкриття обласного центру у новому приміщенні загальною площею більше 2000 кв.м. за адресою: м.Одеса, пл. Б.Дерев’янка,1.

У Центрі можна буде отримати послуги з реєстрації та закриття бізнесу, реєстрації майнових прав, видачі дозвільних документів та ліцензій, оформити громадянський та закордонний паспорти та ін.

У зв’язку з цим у Центрі будуть розміщені:

- управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради (адміністратори, державні адміністратори);

- реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції (державні реєстратори юридичних та фізичних осіб-підприємців, реєстратор речових прав на нерухоме майно);

- Головне управління Державної міграційної служби в Одеській області (фахівці з видачі громадянського та закордонного паспорту, проїзного документу дитини).

На сьогодні завершені проектні роботи, проведено тендерні процедури та активно ведуться роботи з реконструкції приміщення та прилеглої території.

Відкриття Центру у новому приміщенні заплановано у І півріччі 2014 року.

Місцеві центри:

14 квітня 2013 року – відкрито центр у м.Теплодар.

29 червня 2013 року – у м.Котовськ.

27 серпня 2013 року – у м.Ізмаїл.

4 жовтня 2013 року – у м.Білгород-Дністровський.

16 жовтня 2013 року – відкрито у м.Южне.

Протягом жовтня-грудня  2013 року відкрито центри надання адміністративних послуг в Кодимському, Ананьївському, Балтському, Кілійському, Савранському та Іванівському, Фрунзівському  районах. 

 


Станом на вересень 2012 року

На виконання протокольного доручення від 28.09.2012 № 39097/0/1-12 щодо заходів, які вживаються для виконання плану заходів із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» обласна державна адміністрація інформує.

На виконання п. 6 14 лютого 2012 року під час засідання «круглого столу» за участю представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та членів громадських рад при органах виконавчої влади обговорювалися   пропозиції до Плану дій з реалізації Ініціативи

«Партнерство «Відкритий Уряд». За ініціативою учасників заходу було утворено робочу групу з даного питання. Склад групи (7 осіб) затверджено дорученням голови обласної державної адміністрації від 21 березня 2012 року №Д/01/06-16/9. Керівник групи - заступник голови обласної державної адміністрації Д.Б. Волошенков, заступник - голова обласної організації ВГО «Комітет виборців України» А.Бойко.

Для обговорення та розроблення комплексу заходів з метою підвищення рівня відкритості та прозорості влади в рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на останню декаду жовтня заплановано засідання робочої групи за участю представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

План заходів із впровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» розміщено на сайтах обласної державної адміністрації та громадської ради при обласній державній адміністрації.

Консультації з громадськістю щодо впровадження ініціативи тривають.

Обласною державною адміністрацією проводиться активна роз'яснювальна робота у засобах масової інформації, зокрема у газеті «Одеські вісті», на телебаченні та на веб-сторінці облдержадміністрації з метою надання громадянам правової допомоги.

На веб-сайті облдержадміністрації розміщена та постійно поновлюється інформація про графіки особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації, аналітичні і статистичні дані про кількість звернень громадян, отриманих облдержадміністрацією, роз'яснення найактуальніших питань, що порушують заявники.

У січні-вересні 2012 року керівництвом обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади проведено 252 прес-конференції, у тому числі головою облдержадміністрації -116, 364 прямі ефіри на телебаченні (головою облдержадміністрації - 61). Опубліковано 586 матеріалів у засобах масової інформації.

У січні-вересні 2012 року згідно із затвердженими головою облдержадміністрації щоквартальними графіками під час роботи «гарячих телефонних ліній» керівництвом облдержадміністрації отримано та вжито відповідних заходів на 95 дзвінків громадян, начальниками структурних підрозділів облдержадміністрації -124, за «телефоном довіри» - 24.

На виконання п. 10 розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 2 липня 2012 року №641/А-2012 затверджено Порядок організації та забезпечення доступу до системи обліку публічної інформації в Одеській обласній державній адміністрації, який встановлює загальні вимоги щодо організації та забезпечення доступу до системи публічної інформації шляхом утворення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що перебувають у володінні апарату Одеської обласної державної адміністрації.

На виконання п. 16 на узгодженні перебуває проект розпорядження голови обласної державної адміністрації про затвердження заходів запобігання і протидії корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, який розробляється за участю представників місії ЄС по прикордонній допомозі Молдови і України (ЄUВАМ) та профільною комісією громадської ради при обласній державній адміністрації.

На виконання п. 21 в рамках Програми залучення інвестицій в економіку Одеської області на 2011-2012 роки реалізується проект «Підвищення якості та прозорості адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади і місцевого самоврядування в інвестиційній сфері, який затверджений ОБСЄ».

У даний час у рамках проекту:

  • проведено інвентаризацію існуючих адміністративних послуг в інвестиційній сфері;
  • здійснено оцінку можливостей щодо їх переведення в цифрову форму;
  • здійснено опис переліку адміністративних послуг в інвестиційній сфері, надання яких буде переведено в цифрову форму;
  • розроблено технічне завдання на розробку програмного забезпечення,створення фрагменту автоматизованої системи «е-урядування», яка забезпечить надання адміністративної послуги в цифровій формі;
  • розроблено регламент процесу надання адміністративної послуги в електронній версії.

На виконання п. 22 з 19 квітня 2012 року на базі Єдиного дозвільного центру Одеської міської ради утворено та функціонує управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради (Центр надання адміністративних послуг у м.Одеса).

Розпорядженням голови Одеської облдержадміністрації від 21 травня 2012 року №473/А-2012 «Про надання адміністративних послуг», зареєстрованому в Головному управлінні юстиції в Одеській області 29.05.2012 за №39/1119, встановлено, що надання адміністративних послуг Одеською обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації здійснюється через управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Затверджено спільний перелік адміністративних послуг Одеської облдержадміністрації та Одеської міської ради, які надаються через управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Завершується робота із впровадження електронного документообігу при наданні адміністративних послугу Центрі.

Суб'єктами надання адміністративних послуг розроблено та затверджено інформаційні та технологічні картки на адміністративні послуги, які погоджені з управлінням надання адміністративних послуг.

З метою розширення та забезпечення більш комфортних умов надання адміністративних послуг проводяться роботи з відкриття Центру надання адміністративних послуг у новому приміщенні за адресою: м.Одеса, пл.Незалежності, 1. Приміщення Центру займатиме 1-2 поверхи будівлі загальною площею більше 2 000 кв.м. Відкриття Центру заплановано на IV квартал 2012 року -1 квартал 2013 року.

У даний час складено план розміщення служб Центру, завершені проектні роботи, на які з обласного бюджету виділено 1 млн.грн. Загалом на функціонування  Центру  передбачається  виділити  з  обласного  бюджету майже 10 млн.грн           На виконання п.24 утворюється єдиний інформаційний простір обміну електронними документами для підвищення ефективності роботи державних службовців та поліпшення керованості процесу документообігу.

За дорученням голови обласної державної адміністрації від 23 лютого 2012 року № Д/01/06-16/3 утворена робоча група із провадження системи електронного документообігу в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях.

При вивченні питання члени робочої групи з провадження системи електронного документообігу в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях розглядали організаційні, технічні та технологічні процеси впровадження єдиної системи електронного документообігу та за результатами дійшли до висновку, що існуюча автоматизована система діловодства «Дело», яка забезпечує діяльність апарату  облдержадміністрації та деяких районних державних адміністрацій, з 2001 року вже вичерпала свої можливості та не відповідає вимогам сьогодення.

На засіданнях робочої групи розглядалися пропозиції розробників низки інформаційно - аналітичних систем електронного документообігу в Україні. Найбільш адаптована до постанов Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та від 21 листопада 2011 року №1277 «Питання системи обліку публічної інформації» економічно обґрунтована та потребує мінімальних затрат автоматизована система діловодства «Дело» в новій версії 11.0.5. (далі - СЕДО «Дело»).

Протягом 2012 року СЕДО «Дело» було встановлено у 25 райдержадміністраціях та 10 управліннях облдержадміністрації.