Миколаївська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Вiд 30 Грудня 2014 № 455-р
Про затвердження плану дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 2015 року в Миколаївській області
 
Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від   26 листопада 2014 р. № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках»:
1. Затвердити план дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 2015 року в Миколаївській області (далі – план дій), що додається.
2. Доручити керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам забезпечити виконання затвердженого плану дій та надати департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації інформацію про проведену роботу до 20 грудня 2015 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Янішевську О.А.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО           
Розпорядження голови 
Миколаївської обласної державної адміністрації 
                                          31.12.2014 № 455-р
 
План дій 
з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
2015 року в Миколаївській області
 
1. Продовжити роботу щодо сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, зокрема щодо обов’язкового проведення консультацій з громадськістю з важливих питань державного і соціально-економічного життя, функціонування громадської ради та інших консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади, проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж¬адміністрації,
виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).
Протягом 2015 року.
2. Забезпечити вільний доступ громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (в тому числі в електронній формі).
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі органи міських
(міст обласного значення) рад (за узгодженням).
Протягом 2015 року.
3. Розробити із залученням представників громадськості обласну програму запобігання і протидії корупції.
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації.
Березень 2015 року.
4. Запровадити систематичне оприлюднення інформації про обласний та інші місцеві бюджети у відкритій та доступній для широкого кола громадськості формі.
Департамент фінансів  облдерж-адміністрації, райдерж¬адміністрації,
виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).
Протягом 2015 року.
5 Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації ходу реалізації плану дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі органи міських
(міст обласного значення) рад (за узгодженням),
Миколаївська облдержтелерадіокомпанія (за узгодженням).
Протягом 2015 року.
6. Забезпечити створення та наповнення інформаційних розділів з питань реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації, райдерж-адміністрації,
виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).
Протягом 2015 року.

ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Миколаївської обласної державної адміністрації

Станом на грудень 2013 року

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.06.2011 №181-р «Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації» затверджено форму запиту на інформацію, перелік відомостей, Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію. Зазначена інформація розміщена  на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад затверджено відповідні форми запиту на інформацію.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.06.2011 №173-р «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» організацію щодо доступу до публічної інформації покладено на відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації та юридичний відділ апарату облдержадміністрації. 

В  облдержадміністрації визначено спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями та обладнано відповідною оргтехнікою. Зокрема, у відділі роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації виділено окрему кімнату, яку обладнано для роботи запитувачів із документами.

Забезпечено умови для подання письмових запитів громадянам з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, вхід до будівлі, де розміщується обласна державна адміністрація, обладнано пандусом. Приміщення, де розміщується відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, обладнано системою виклику працівників відділу для надання необхідної допомоги особам з обмеженими можливостями.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації створено розділ «Доступ до публічної інформації», де розміщено форми запиту на публічну інформацію, порядок складення та подання до Миколаївської облдержадміністрації запитів на інформацію, порядок оскарження рішень, дії або бездіяльності розпорядника інформації, перелік відомостей, що становлять службову інформацію тощо. Система обліку документів, які містять публічну інформацію, забезпечення обов’язкової реєстрації в цій системі таких документів та доступу до них за запитами на цей час вдосконалюється.

Облдержадміністрацією забезпечено оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню в засобах масової інформації, на веб – сайті облдержадміністрації та райдержадміністрацій, а також оновлення інформації. Протягом 2013 року (станом на 1 грудня 2013 року) до облдержадміністрації надійшло 146 запитів (63 - від фізичних осіб, 29 - від юридичних осіб, 33 – від об’єднань  громадян  без  статусу  юридичної  особи,  21 – від засобів масової інформації). Інформацію на запити надано вчасно, у повному обсязі, без порушення встановлених чинним законодавством строків.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації створено розділ «Доступ до публічної інформації», де розміщено форми запиту на публічну інформацію, порядок складення та подання до Миколаївської облдержадміністрації запитів на інформацію, порядок оскарження рішень, дії або бездіяльності розпорядника інформації, перелік відомостей, що становлять службову інформацію. Крім того, на веб-сайті облдержадміністрації розміщено плани проведення та порядок денний засідань, загальні правила роботи облдержадміністрації, розпорядження голови облдержадміністрації, розклад роботи та графік прийому громадян керівництвом облдержадміністрації та інша інформація, передбачена ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У лютому, квітні, вересні та листопаді  2013 року проведено короткотермінові семінари-наради стосовно забезпечення організації виконання вимог законодавства про доступ до публічної інформації з відповідальними працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх підрозділів, секретарями селищних та сільських рад, на яких покладено функцію організації доступу до публічної інформації.

Рішенням Миколаївської обласної ради від 27 червня 2013 року №9 затверджено Програму запобігання і протидії корупції у Миколаївській області на 2013 - 2015 роки (далі Програма). Аналогічні програми  прийнято в містах та районах області.

Питання запобігання та протидії корупції розглядаються на засіданнях колегій та нарадах райдержадміністрацій. З початку року проведено 105 заходів із зазначеного питання.

На виїзному засіданні колегії Миколаївської облдержадміністрації, яке відбулося 30 липня 2013 року в м. Вознесенську, розглянуто питання: «Про дотримання вимог Указу Президента України від 24.05.2013 №307/2013 «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території» у Миколаївській області щодо взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами внутрішніх справ обласного та районного рівня у сфері забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, запобігання та протидії корупції».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1072 облдержадміністрацією постійно здійснюється моніторинг інформації про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.

Одним з напрямів роботи, спрямованої на запобігання корупційних проявів,  є  реалізація положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 01 лютого 2012 року № 45/2012. При прийомі на роботу кандидати на посади державних службовців ознайомлюються з попередженням про спеціальні обмеження щодо вступу та проходження державної служби та правилами поведінки державних службовців згідно з чинним законодавством. Організовано роботу щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, що надаються кандидатами на посади, у тому числі  даних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

За звітний період проведено 171 спеціальну перевірку в райдержадміністраціях області та у виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад, а також 776 спеціальних перевірок в структурних підрозділах облдержадміністрації. Не пройшла спеціальну перевірку 1 особа.

З метою виконання Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки» в частині заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції, розпорядженням голови облдержадміністрації від 10 червня 2013 року №171-р затверджено План заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення. Встановлено контроль за виконанням цього розпорядження.

Організовано профілактичну роботу з питань запобігання та протидії корупції. З початку року проведено 108 семінарів, занять, лекцій, «круглих столів» з антикорупційної тематики у райдержадміністраціях області та у виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад, а також 67 таких заходів в структурних підрозділах облдержадміністрації.

Опубліковано матеріали антикорупційного спрямування:

райдержадміністраціями області та виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад на телебаченні та радіо – 8, у друкованих матеріалах – 73, в мережі Інтернет – 349;

структурними підрозділами облдержадміністрації на телебаченні та радіо – 6, у друкованих матеріалах – 2, в мережі Інтернет – 9.

Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на постійній основі проводяться заняття з антикорупційної тематики. Закладом проведено низку організаційних та навчальних заходів, зокрема:

1) розроблена та реалізується Професійна навчальна програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. Зазначена програма погоджена з облдержадміністрацією, обласною радою та Нацдержслужбою;

2) розроблені та реалізуються програми тематичних короткотермінових семінарів «Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади», «Реалізація державної політики у сфері запобігання і протидії проявам корупції»;

3) з метою забезпечення належного рівня якості надання освітніх послуг видано 2 методичних посібники з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

На офіційному веб-сайті Центру для учасників навчання розміщено організаційні, інформаційні та методичні матеріали. Крім навчальних матеріалів, розроблених Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, слухачі мають змогу ознайомитись з методичними розробками інших навчальних закладів.

Протягом звітного періоду 2013 року Центром проведено 27 короткотермінових семінарів, за результатами яких 591 особа отримала сертифікати про підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції. Всього з початку року підвищили кваліфікацію з питань запобігання і протидії корупції 1845 посадовців.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 14 травня 2013 року №224-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» юридичним відділом та відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації підготовлено методичні рекомендації для проведення навчань з антикорупційної тематики у зв’язку із змінами, внесеними до антикорупційного законодавства. Зазначені методичні рекомендації розповсюджено серед райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад для їх детального вивчення і використання при проведенні правових навчань.

На офіційному веб-сайті Миколаївської обласної державної адміністрації створено розділ «Запобігання проявам корупції», який містить телефони довіри з питань протидії корупції. Також розміщено основні нормативно-правові акти у сфері запобігання та протидії корупції та Програму запобігання і протидії корупції у Миколаївській області на 2013 - 2015 роки.

Управлінням державної служби Головдержслужби України в Миколаївській області спільно з відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області, управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Миколаївській області, головним управлінням Міндоходів у Миколаївській області організовано роботу прямої телефонної лінії "Суспільство проти корупції". Проведено 9 телефонних ліній «Суспільство проти корупції», на які звернулося 58 осіб. Всього на прямі телефонні лінії з початку року звернулося 529 осіб, на всі звернення надано відповіді та роз’яснення.

Райдержадміністраціями та міськими (міст обласного значення) радами проводиться антикорупційна експертизи нормативно-правових актів та розпорядчих документів відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року №1380/5 та візування проектів цих документів посадовими особами органів державної влади та  органів місцевого самоврядування, до посадових обов’язків яких належить здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, запобігання і протидії корупції. За звітний період проведено антикорупційну експертизу 3494 документів.

З метою врегулювання питань щодо надання адміністративних послуг та спрощення доступу громадськості до отримання таких послуг в  Миколаївській області видано ряд розпоряджень голови облдержадміністрації:

- від 05.12.2012 № 410-р, якім затверджено План заходів щодо реалізації Закону України  «Про адміністративні послуги» на території Миколаївської області;

- від 18.04.2013 № 110-р, яким затверджено План заходів щодо реалізації в Миколаївській області Національного плану дій на 2013 рік по впровадженню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яким особлива увага приділяється реформуванню  системи надання адміністративних послуг.

Згідно із вимог Закону України «Про адміністративні послуги» активно ведеться робота щодо створення центрів надання адміністративних послуг. За станом на 01.12.2013 в області діють 24 центри надання адміністративних послуг, з яких 5 міських (міст обласного значення) та 19  районних.

Діє дозвільний центр Миколаївської обласної державної адміністрації, в якому за принципом «єдиного вікна» надається 50 видів документів дозвільного характеру та понад 20 адміністративних послуг обласного рівня.

Миколаївською облдержадміністрацією спільно з УДППЗ «Укрпошта» реалізується проект «Адміністративні послуг: спрощений доступ через пошту», який надає можливість  населенню Миколаївської області дистанційно отримати понад 100 адміністративних послуг в усіх відділеннях поштового зв’язку.

Обласною державною адміністрацією ведеться робота щодо створення та запровадження на території Миколаївської області єдиного веб - порталу адміністративних послуг з системою електронного документообігу та комплексною системою захисту інформації.

Триває робота з забезпечення належного інформування громадськості про порядок надання адміністративних послуг. На цей час місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведена робота щодо розміщення відповідної інформації про порядок надання адміністративних послуг не тільки у місцях прийому громадян, але і на офіційних сайтах органів виконавчої влади та у відділення поштового зв’язку.

В області впроваджується система державного та громадського контролю за діяльністю дозвільних центрів та центрів надання адміністративних послуг. З цією метою громадськими організаціями на території області проводять анонімні анкетування у відповідних центрах. Створена Регіональна телефонна «гаряча лінія» з питань роботи дозвільних центрів та якості надання органами влади адміністративних послуг (0512) 37 42 29).

З метою підвищення доступності та зручності обслуговування громадян регіональні органи виконавчої влади зорієнтовані у перспективі на надання своїх послуг у містах та районах через центри надання адміністративних послуг.

 


Станом на вересень 2012 року

На виконання п.2 Протокольного рішення засідання Координаційної ради з питань реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» від 10 вересня 2012 року № 1 облдержадміністрація повідомляє .

З метою підвищення рівня відкритості та прозорості своєї діяльності у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» головою облдержадміністрації видано розпорядження від 14.09.2012 № 315-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у Миколаївській області».

Відповідно до плану заходів, затверджених цим розпорядженням, передбачається:

утворити районні та міські (міст обласного значення) центри надання адміністративних послуг;

розробити обласну програму запобігання і протидії корупції з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду;

забезпечити створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації;

продовжити роботу щодо сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, зокрема щодо обов'язкового проведення консультацій з громадськістю з важливих питань державного і соціально-економічного життя, функціонування громадської ради та інших консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади, проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

сприяти проведенню публічного громадського обговорення законопроекту щодо створення системи суспільного телебачення і радіомовлення;

сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у Миколаївській області»;

забезпечити створення та наповнення інформаційних розділів з питань реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на офіційному сайті облдержадміністрації, офіційних сайтах райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад.

3 метою утворення регіональних центрів надання адміністративних послуг облдержадміністрацією сформовано робочу групу з утворення Регіонального центру надання адміністративних послуг (далі - Центр) та розроблено відповідний план заходів. Спільно з регіональними адміністративними органами розпочато роботу щодо складання переліку послуг, які надаватимуться у Центрі. Наразі триває пошук приміщення для розміщення Центру, яке має відповідати загальноприйнятим європейським стандартам.

За станом на 05.10.2012 Центри з надання адміністративних послуг відкрито в містах обласного значення, зокрема, при Первомайській (25.04.2012), Вознесенській (03.07.2012) та Миколаївській (03.10.2012) міських радах.

Питання належної реалізації у Миколаївській області плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації.