Київська область

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
від 25 грудня  2014 року  №  465
 
Про затвердження плану дій із реалізації 
 Iніціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” 
у 2015 році у Київській області
 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від                   26 листопада 2014 року № 1176-р  „Про затвердження плану дій із впровадження  Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2014-2015 роках”, відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:
1. Затвердити план дій із реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році  у Київській області (далі – план дій), що додається.
2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдерж- адміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання плану дій.
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) розробити та затвердити відповідні  плани дій із реалізації  Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році, залучивши до їх підготовки інститути громадянського суспільства. 
4. Про виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням, та власних планів дій інформувати облдержадміністрацію через управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації до 31 липня 2015 року  та 30  грудня  2015 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-ника голови – керівника апарату облдержадміністрації  Христюка Д.В.
 
Голова адміністрації     В.М.Шандра
                          
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 
 25.12.2014  № 465
 
  П Л А Н   Д І Й
  із реалізації  Iніціативи „Партнерство „Відкритий 
Уряд” у 2015 році у Київській області
 
1. З метою залучення широкої громадськості до участі та реалізації в Київській області Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” сприяти створенню та діяльності громадських організацій, що представляють райони і міста, для забезпечення  підтримки представниками громади демократичних змін у регіоні у співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації,
райдерж¬адміністрації, міськ-виконкоми (міст обласного значення)
                                                                      Постійно.
2. Заслухати на розширеному засіданні громадської ради при Київській облдержадміністрації інформацію стосовно реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році у Київській області. 
Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)
                                                                      І квартал 2015 року.
3. Розробити із залученням представників громадськості та подати на затвердження Київської обласної ради обласну антикорупційну програму. 
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції,
взаємодії з правоохоронними органами
та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
Березень 2015 року
4. Приведення Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 14 липня 2011 року № 713, у редакції розпорядження голови Київської облдержадміністрації від     30 грудня 2011 року № 1559, у відповідність до Закону України „Про доступ до публічної інформації”  в частині забезпечення вільного доступу громадян до містобудівної документації та геоінформаційних даних (у тому числі в електронній формі).
Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
облдержадміністрації спільно з департаментом
містобудування та архітектури облдержадміністрації
Протягом 2015 року.
5. Продовжити роботу щодо ефективного функціонування Центрів надання адміністративних послуг в усіх районах  та містах обласного значення Київської області та належне виконання вимог Закону України „Про адміністративні послуги”.
Райдерж¬адміністрації, міськ-виконкоми
(міст обласного значення), департамент
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
Протягом  2015 року.
6. Провести семінар для координаторів із реалізації в райдержадміністраціях і міськвиконкомах (міст обласного значення) Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році у Київській області .
Управління з питань внутрішньої політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст обласного значення)
Вересень 2015 року.
7. Продовжити вивчення досвіду електронного урядування  щодо ефективного впровадження його в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Київської  області.
Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)
Протягом  2015 року.
8. Для вдосконалення системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування в Київській області узагальнити  досвід роботи райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення) та  внести відповідні зміни до системи обліку публічної інформації на обласному і місцевому рівнях.
Відділ забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)
Грудень 2015 року.
9. Регулярно висвітлювати питання діяльності облдержадміністрації в рамках реалізації плану дій із впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2015 році у Київській області на сайті Київської облдержадміністрації, на сайтах райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) та у місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації.
Управління інформації та зв'язків з громадськістю,
з питань внутрішньої політики  облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)
 

ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Київської обласної державної адміністрації

Станом на грудень 2013 року

Після підписання у вересні 2011 року Президентом України Декларації щодо участі нашої держави в реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у Київській обласній державній адміністрації пройшли обговорення та громадські консультації щодо  імплементації Ініціативи в області. На початку січня 2012 року подано пропозиції до Національного плану дій.

У березні 2012 року питання щодо впровадження Ініціативи в області були розглянуто на засіданні правління громадської ради при Київській облдержадміністрації, пізніше – на спільному засіданні Громадської та Громадської гуманітарних рад. Пропозиції стосовно подальших спільних дій були підтримані представниками влади і громади. Результатом  стали питання щодо поліпшення якості публічних послуг, активна участь громадян у прийнятті рішень та здійсненні спільних проектів, покращення роботи Київської облдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян. 

Було прийнято рішення щодо постійного розміщення матеріалів стосовно впровадження Ініціативи Партнерства «Відкритий Уряд» на сайті облдержадміністрації, а також щодо розроблення регіонального плану першочергових заходів. На сайті облдержадміністрації в розділі «Пріоритетні напрямки» створено рубрику Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд». Громадським координатором впровадження Ініціативи в області, за згодою, призначено Колос Л.Є, голову громадської організації «Київська школа рівних можливостей».

З 12 квітня 2012 року на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації в розділі «Публічна інформація» функціонує та регулярно наповнюється система обліку публічної інформації. Головним завданням системи обліку публічної інформації є забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації і, водночас, спрощення процедури надання відповідей розпорядниками. Система обліку публічної інформації надає можливість доступу до інформації через мережу Інтернет, а також можливість  перегляду і отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому, або її частин користувачами, надає можливість здійснення пошуку необхідного документа за реквізитами.

У ході спільної роботи представників влади і громадськості було узагальнено позитивний досвід співпраці влади і громади, створено робочу групу з представників усіх районів області,  спільно розроблено план дій, спрямований на реалізацію ініціативи. Розпорядженням облдержадміністрації від 31.08.2012 № 357 «Про затвердження плану першочергових заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» цей план було затверджено. Визначено координатора по впровадженню Ініціативи – заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

У вересні 2012 року проведено семінар для учасників робочої групи – представників усіх районів області. Розглянуто ситуації щодо відкритості й прозорості діяльності органів влади в усіх районах і містах області. Результатом семінару стало затвердження відповідних планів заходів в райдержадміністраціях та міськвиконкомах (міст обласного значення).

Київська обласна державна адміністрація виконує зобов’язання в усіх напрямах реалізації ініціативи: сприянні прозорості і відкритості влади; залученні громадян по процесів управління; боротьбі з корупцією; впровадженні інноваційних технологій, зокрема електронного управління в процес надання послуг.

Спільно з громадою розроблено і 31 липня 2012 року затверджено Програму сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки. Прийнята Програма передбачає не лише більш активне залучення представників громадянського суспільства до усіх процесів, що відбуваються в області та районах, але й надання фінансової підтримки найбільш цікавим проектам та програмам громадських організацій, спрямованим на вирішення проблем життєзабезпечення області та окремих категорій населення. Розроблено конкретний план заходів, Положення про конкурс, визначено розмір коштів з обласного бюджету  на підтримку проектів тощо. Всі матеріали розміщено на сайті Київської облдержадміністрації.

На виконання пункту 16 Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, щодо розроблення за участю громадськості регіональних програм запобігання і протидії корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, розроблена нова регіональна Програма запобігання і протидії корупції на 2014 -2015 роки. Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Протоколу розширеного засідання  Координаційної ради з питань реалізації в Україні Iніціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» від 28 травня 2013 року № 2 прийнято оновлений План заходів щодо підвищення відкритості та прозорості діяльності облдержадміністрації в рамках реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (розпорядження від 1 липня 2013 року № 254).

Для покращення взаємозв’язку з населенням відпрацьовуються моделі електронного надання послуг (міст Славутич, Бориспіль, Українка та Києво-Святошинський район – питання землеустрою). На сьогодні в області утворені та діють два центри надання адміністративних послуг, а саме: у містах Бориспіль та Українка Обухівського району.

Одинадцятьма міськими радами (міст обласного значення) прийняті рішення про утворення Центрів надання адміністративних послуг та налагоджується система надання ними послуг. Розпорядження про утворення центру надання адміністративних послуг прийняті чотирнадцятьма райдержадміністраціями. 

Прикладами відкритості влади є опублікування та розміщення на сайті облдержадміністрації декларацій про доходи керівників усіх рівнів.  На сайті розміщуються проекти всіх програм і планів дій для обговорення громадськістю, проводяться консультації з експертами та представниками громадянського суспільства стосовно прийняття всіх важливих документів.