Житомирська область

Про затвердження плану дій із 
реалізації Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд»
у 2014-2015 роках
 
Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках», з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку в Україні громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина:
1. Затвердити план дій із реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у Житомирській області у 2014-2015 роках, що додається.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (за згодою), структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити виконання вищезазначеного плану дій у визначені терміни та щокварталу до 20 числа наступного місяця інформувати департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації про проведену роботу.
3. Координацію дій щодо виконання плану із реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у Житомирській області у 2014-2015 роках та щоквартальне інформування облдержадміністрації до 30 числа наступного місяця покласти на департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Житомирської обласної державної адміністрації

На виконання Плану заходів щодо реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого  головою облдержадміністрації Рижуком С.М. від 01.07.2013 №4115/30/2-13, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій забезпечено уведення представників громадськості до складу різних консультативно-дорадчих рад при органах влади, організаційних комітетів з відзначення державних свят, пам’ятних подій, тощо.

За сприяння департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації активізовано роботу із залучення широких кіл громадськості до обговорення нормативно-правових актів, концепцій, програм, проектів дій; вивчення громадської думки з актуальних питань реалізації державної політики висвітлення ходу реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у ЗМІ.

Зокрема, протягом 2013 року забезпечено обговорення наступних проектів нормативно-правових актів: Стратегії розвитку державної молодіжної політки на період до 2020 року», ЗУ «Про засади державної регіональної політики», Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2014 рік.

У січні 2014 року на офіційному веб-сайті у рубриці «Розвиток громадянського суспільства» створено окремий розділ «Громадські обговорення», де розміщуються проекти нормативно-правових актів для надання пропозицій та зауважень з боку громадськості. Таким чином, з урахуванням пропозицій, що надійшли за підсумками громадських обговорень, станом на 1 лютого ц.р. підготовлені для затвердження проекти: бласний план заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року;  Обласний план заходів на 2014 рік щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Громадській раді при облдержадміністрації для розгляду та надання пропозицій, зауважень протягом  2013 року надавались проекти наступних нормативно-правових актів:   щодо фінансового забезпечення у 2013 році заходів, передбачених обласною Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства у Житомирській області на 2013 – 2015 роки від 20.12.2012 №761; розпорядження голови облдержадміністрації «Про створення робочої групи для підготовки змін до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Житомирській області на 2013 - 2015 роки»; розпорядження голови обласної державної адміністрації  „Про перерозподіл обсягу субвенції”.

Спільно з громадською радою при облдержадміністрації розроблено проект Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2014 рік.

В області проводиться робота з розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг, відкриття яких забезпечить значне спрощення процесу отримання суб’єктами звернень (юридичними та фізичними особами) адміністративних послуг.  

На даний час центри надання адміністративних послуг, створені у містах Житомирі та Новограді-Волинському, діють на підставі положень та регламентів із затвердженим переліком адміністративних послуг.

З метою виконання Плану заходів з впровадження Ініціативи ”Партнерство ”Відкритий Уряд”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 №514, обласною державною адміністрацією розроблено за участю громадськості Програму щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013-2015 роки, яка схвалена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09.11.2012 № 393 та затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2012 № 763.

Метою програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в області відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, забезпечення ефективної реалізації загальнодержавної антикорупційної політики у сфері запобігання і протидії корупції в області, здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупційних правопорушень, а також запобігання спробам їх вчинити через упровадження превентивних заходів, налагодження узгодженої та дієвої співпраці місцевих органів влади та громадських структур у зазначеній сфері.

         Представлення урядового звіту про реалізацію Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (липень 2012року - жовтень 2013року) відбулось під час проведення департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації наступних заходів:

·        засідання робочої групи для підготовки змін до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Житомирській області на 2013 - 2015 роки (11 листопада 2013 р.);

·        засідання правління громадської ради при облдержадміністрації (11 листопада 2013 р.);

·        засідання робочої групи з підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи на запит Львівської обласної громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Логос» (11 листопада 2013 р.);

·        тематична «гаряча лінія» на тему: «Шляхи залучення громадськості області до формування та реалізації державної та регіональної політики» (14 листопада 2013 р.).

Про реалізацію Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в області у 2013 році йшлося під час громадського обговорення, за участю представників структурних підрозділів облдержадміністрації, інститутів громадянського суспільства та ЗМІ 14 листопада 2013 р. Зокрема, зазначалося, що розвиток громадянського суспільства на сучасному етапі українського державотворення в контексті євроінтеграційних процесів є важливим та стратегічним чинником розбудови України як демократичної, соціальної, правової держави. Громадська активність в її організованих формах охоплює сьогодні майже всі сфери суспільного життя регіону. Тенденція щодо довіри населення до діяльності громадських організацій є позитивною. Учасники заходу обговорили питання щодо проектів нормативно-правових актів, які планується винести на громадське обговорення у 2014 році, зокрема: проекти регіональних програм, звіти головних розпорядників бюджетних коштів. Зазначалося, що одними із найпоширеніших форм громадського обговорення виступатимуть громадські слухання, засідання за круглим столом, зустрічі з громадськістю. В той же час одними із найефективніших механізмів консультацій з громадськістю повинні стати теле- або радіо дебати, інтернет-конференції. Учасники обговорення відзначили позитивну динаміку взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства в області.

         В грудні 2013 року обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями  забезпечено організацію та проведення заходів (засідання за круглим столом, збори громадських рад тощо) за участю громадськості з метою представлення та обговорення урядового звіту про реалізацію Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (липень 2012року - жовтень 2013року), схваленого 30 жовтня 2013 року Кабінетом Міністрів України (далі – урядовий звіт).

         Урядовий звіт також розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Розвиток громадянського суспільства».

         22 січня 2014 року, на під час засідання за круглим столом на тему: «Громадянське суспільство в Україні: здобутки та перспективи», за участю працівників райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальних за зв’язки з громадськістю та ЗМІ, а також членів громадської ради при облдержадміністрації обговорювалися питання щодо подальшої реалізації в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Учасники круглого столу, зокрема, наголошували на необхідності вирішення наступних  питань: активізувати участь представників інститутів громадянського суспільства у  теле (радіо) програмах, поширенню матеріалів в електронних та друкованих ЗМІ про заходи, спрямовані на розвиток громадянського суспільства; організувати проведення широкої інформаційної кампанії (тематичні зустрічі, засідання за круглим столом, тематичні «гарячі лінії» тощо), спрямованої на підвищення громадянської та правової культури населення регіону тощо.

В лютому 2014 року заплановано ряд важливих заходів щодо подальшої реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Зокрема: Обговорення проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини»; зустріч керівництва області з активом Житомирської обласної спілки ветеранів Афганської війни та учасниками бойових дій і збройних конфліктів на території інших держав;

засідання координаційної ради з питань молодіжної політики, де розглядатиметься питання про Положення Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року; презентація доповіді «Демографічна ситуація у Житомирській області»; тематична «гаряча» лінія «Соціальний захист населення».

Питання щодо подальшої реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» перебуває на постійному контролі в облдержадміністрації.

Станом на вересень 2012 року

На виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України В. ї. Хорошковського від 31.08.2012 № 35311/1/1-12 обласна державна адміністрація інформує про виконання пунктів 6, 10, 16 плану заходів із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Щодо пункту 6. Облдержадміністрацією вживаються заходи до підвищення рівня відкритості та прозорості своєї діяльності. Зокрема, на веб-сайтах райдержадміиістрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації постійно висвітлюється діяльність місцевих органів виконавчої влади; на веб-сайті обласної державної адміністрації запроваджено тематичний розділ «Розвиток громадянського суспільства» для висвітлення відповідної діяльності представників громадянського суспільства та органів влади; продовжено практику підписання угод про партнерство та взаємодію між представниками громадянського суспільства та органами виконавчої влади; забезпечено проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації державної політики у відповідних сферах та широкої роз'яснювальної роботи щодо змісту проектів нормативно-правових актів; спільно з представниками інститутів громадянського суспільства проводяться засідання за круглим столом, конференції, семінари-тренінги, дискусійні клуби тощо з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного значення; здійснюється моніторинг оприлюднених у засобах масової інформації зауважень і пропозицій інститутів громадянського суспільства та окремих громадян, а також публічне реагування на них.

Щодо пункту 10. В облдержадміністрації створено систему обліку публічної інформації. Зазначена інформація розміщена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Доступ до публічної інформації».

Щодо пункту 16, Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.08.2012 № 306 «Про розроблення проекту Програми щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013-2015 роки», яким затверджено склад робочої групи для підготовки та розгляду пропозицій до проекту зазначеної Програми.