Волинська область

Про план дій із реалізації у Волинській області в 2015 році
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
 
Відповідно до  статей 2, 6, 23, 31, 39  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках, доручень Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Зубка від 27 січня 2015 року № 2837/1/1-15, першого заступника Міністра Кабінету Міністрів О.Паракуди від 10 лютого 2015 року № 2085/0/2-15, з урахуванням рекомендацій громадських експертів – членів Координаційної ради з питань реалізації в Україні зазначеної Ініціативи та громадської ради при облдержадміністрації, з метою створення сприятливих умов для реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у Волинській області:   
1. Затвердити план дій із реалізації у Волинській області в 2015 році Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі – план дій), що додається.
2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ районні державні адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, РЕКОМЕНДУЮ виконкомам міських (міст обласного значення) рад: 
1) забезпечити виконання плану дій у межах бюджетних коштів та за рахунок коштів інших джерел; 
2) про виконання плану дій до 01 липня та 25 грудня 2015 року інформувати управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, якому узагальнену інформацію до 20 липня 2015 та 20 січня 2016 років подати обласній державній адміністрації.    
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату обласної державної адміністрації Д.Дубняка.

ЗВІТ

про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Волинської обласної державної адміністрації

Станом на грудень 2013 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», регіонального плану заходів щодо підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого заступником голови облдержадміністрації О. Курилюком обласною державною адміністрацією проводились консультації з громадськістю щодо вищезазначеної Ініціативи. Спільно з управлінням Волинської громадської організації «Всеукраїнська спеціальна колегія по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» розроблена регіональна Програма запобігання та протидії корупції на 2013 - 2015 роки, яка затверджена головою обласної державної адміністрації 13 вересня 2013 року № 351. Під час обговорення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» приділялась увага кожній статті, особливо визначенню нових термінів, коментувалися спеціальні обмеження, особливості здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, отриманням подарунків тощо. Наголошувалося на відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у розрізі законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про правила етичної поведінки» та «Про доступ до публічної інформації».

Станом на 1 жовтня 2013 року в області утворена мережа центрів надання адміністративних послуг у 4 містах обласного значення (Луцьк, Нововолинськ, Ковель, Володимир-Волинський) та 16 райдержадміністраціях.

З метою доступу до публічної інформації та її збереження створено систему обліку документів, що містять публічну інформацію для реєстрації в цій системі таких документів, надання доступу до неї за запитами та оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію. Ця система розміщена на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі «Публічна інформація» пункт 21 http://voladm.gov.ua  та постійно удосконалюється.

Облдержадміністрацією створено інформаційно-довідковий веб-сайт «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області» www.ap.volyn.ua ) (далі - веб-сайт). Наразі на сайті розміщено інформацію про 308 послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, 106 послуг, які надаються райдержадміністраціями області, та 100 послуг, які надаються в межах делегованих повноважень виконкомами міських (міст обласного значення) рад. Крім того, веб-сайт містить переліки послуг, які надаються органами місцевого самоврядування базового рівня: «Типовий перелік та інформаційні картки адміністративних послуг на прикладі Боратинської сільської ради Луцького району», «Типовий перелік та інформаційні картки адміністративних послуг на прикладі Торчинської селищної ради Луцького району», «Типовий перелік та інформаційні картки адміністративних послуг на прикладі Ківерцівської міської ради Ківерцівського району».

У Волинській області з 02.01.2013 розпочато дослідну експлуатацію єдиної автоматизованої системи електронного документообігу: здійснюється обмін електронними документами, підписаними електронними цифровими підписами, між облдержадміністрацією, усіма її структурними підрозділами, райдержадміністраціями, обласною радою, районними радами, місцевими радами базового рівня (усього - 417 установ). До цієї системи станом на 01.10.2013 року підключено 1051 користувача.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації http://voladm.gov.ua  розміщено Звіт про реалізацію в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», з яким можуть ознайомитись всі без виключення інститути громадянського суспільства. Станом на 19.12.2013 року заходи за участю громадськості для представлення вищезазначеного урядового звіту проводяться у 4 містах обласного значення (Луцьк, Нововолинськ, Ковель, Володимир-Волинський) та 16 райдержадміністраціях.

З метою цілісної реалізації потенціалу електронного документообігу на початку 2013 року у Волинській області розпочата дослідна експлуатація системи електронного документообігу, до якої підключені понад 500 користувачів у 77 установах, для яких виготовлено 1 тис. електронних цифрових підписів. Планується, що до кінця 2013 року системою електронного документообігу користуватимуться 1300 посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Узагальнюється успішний досвід побудови складових електронного урядування на місцевому рівні. Зокрема, на Волині створений веб-сайт «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області» (http://www.ap.volyn.ua). На цьому веб-сайті розміщена інформація про 308 послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади; 106 послуг, які надаються райдержадміністраціями; 100 послуг, які надаються у межах делегованих повноважень виконкомами міських рад. Для надавачів адміністративних послуг створені окремі віртуальні кабінети як складові віртуального офісу. В середньому щодня сайт відвідує 800 користувачів.

У Центрі надання адміністративних послуг Луцької міськради, який водночас є і регіональним, впроваджений віртуальний офіс з надання адміністративних послуг, що включає електронну чергу, автоматизовану систему електронної взаємодії адміністраторів і надавачів адміністративних послуг. При цьому використовуються електронні цифрові підписи.

 


Станом на вересень 2012 року

Відповідно до плану заходів з впровадження Ініціатив “Партнерство“Відкритий Уряд”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.20012  № 514-р (далі - План), облдержадміністрацією вжито наступних заходів: 

- щодо п. 6 Плану - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» обласною державною адміністрацією проводились консультації з громадськістю щодо вищезазначеного Плану дій. В рамках консультацій План дій було презентовано на засіданні громадської ради при обласній державній адміністрації, до персонального складу якої входить 35 інститутів громадянського суспільства.

Всі члени громадської ради попередньо були ознайомлені з даним проектом. Відповідно до протокольного рішення № 4 за результатами засідання громадської ради при обласній державній адміністрації від 23 грудня 2011 року громадська рада вирішила схвалити проект плану заходів з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» з урахуванням зауважень і пропозицій членів Ради.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації було розміщено відповідне інформаційне повідомлення про проведення обговорення Плану дій згідно з порядком проведення консультацій з громадськістю    відповідно до вищезазначеної постанови КМУ. При цьому в рубриці «ОДА і громадськість – Консультації з громадськістю – Розвиток громадянського суспільства» була утворена рубрика «Партнерство «Відкритий Уряд», з якою могли ознайомитись і подати пропозиції та зауваження всі без виключення інститути громадянського суспільства.

14 лютого цього року облдержадміністрацією спільно з громадською організацією Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу проведено засідання круглого столу на тему: «Публічне обговорення ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Участь в обговоренні взяли, Матвійчук Роман, заступник керівника апарату-начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації, який детально ознайомив всіх присутніх з діяльністю сайту «Адміністративні послуги», розповів про нові проекти над якими працює сьогодні облдержадміністрація; Малиновський Валентин, начальник управління державної служби Головдержслужби в області, Каліш Богдан - заступник начальника головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, які проінформували учасників заходу про кращі практики впровадження на місцевому рівні окремих складових ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»; 11 представників громадських організацій та об’єднань, студентство, журналісти.

Під час круглого столу регіональний координатор з впровадження в Україні ініціативи «Партнерство Відкритий уряд», Михайло Шелеп, розповів про саму ініціативу та кроки, які були зроблені громадськістю в напрямку її реалізації, головні завдання - долучення громадськості до обговорення цього проекту. Представники громадськості висловити власні міркування щодо Національного плану з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та внесли свої пропозиції до нього. Організатори закликали всіх громадян краю не бути байдужими до цього питання та висувати свої пропозиції щодо проекту «Відкритий уряд». Засідання круглого столу стало продовженням процессу обговорення ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», що викликало інтерес серед широких кіл громадськості.

Після завершення терміну обговорення Плану дій, на виконання завдань, визначених у листі Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2011 року № 13308/0/2-11, всі пропозиції і зауваження були узагальнені головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і надіслані Кабінету Міністрів України (вих. № 0328/23/2-12 від 16.01.2012р.).

Облдержадміністрацією підготовлено проект плану заходів з підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності облдержадміністрації у рамках реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

- щодо п.10 Плану - на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» повідомляємо, що в облдержадміністрації створена та функціонує система обліку публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація.

Система обліку публічної інформації оприлюднена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.
- щодо п.16  Плану - прийнято розпорядження № 137 від 29 березня 2012 року “Про затвердження обласного плану заходів та організації контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки» на 2012 - 2015 роки”.

- щодо п.21  Плану -  у рамках реформування системи надання адміністративних послуг в області реалізується проект "Створення центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку". Рішенням Луцької міської ради від 26.10.2011 року затверджено Програму створення центру.

- щодо п.27.1  Плану - інформація щодо надання адміністративних послуг розміщена на окремому веб-сайті облдержадміністрації “Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області” (www.ap.volyn.ua). Веб-сайт створено з урахуванням досвіду розвинених країн світу, при цьому за основу взято тематичний підхід у наданні послуг, а не відомчий;